Styrdokument

Styrdokument antagna av studentrådet

SSCO stadgar
Stadgarna är SSCO:s övergripande ramverk för hur organisationen fungerar och vad vårt syfte är.

Verksamhetsplan 19/20
Verksamhetsplanen antas av studentrådet varje vår och beskriver SSCO:s fokus på politik, organisation och medlemsservice inför det kommande verksamhetsåret.

Valordning
Valordningen reglerar hur valen till förtroendeuppdrag inom SSCO och SSSB ska gå till.

Arbetsordning för valberedningen
Denna arbetsordning ligger till grund för valberedningens arbete för att säkra en transparent och säker process till organisationens förtroendeuppdrag.

Förordning för SSCO:s Bostadsdelegation

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad

Stadga för SSCO:s Jubileumsfond

Stadga för Styrelsens Dispositionsfond

Stadga för Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden (SSSRSF)

Stadga för UTA-fonden

Styrdokument antagna av styrelsen

Arbetsordning för SSCO:s styrelse
Arbetsordning reglerar ansvarsfördelning mellan ledamöter och presidiet samt lägger grunden för styrelsens beslutsfattande.

Arbetsmiljöpolicy
Förteckning över SSCO:s systematiska arbetsmiljöarbete.

Jämlikhetspolicy
Förteckning över SSCO:s visioner och åtaganden för en jämlik organisation.

Kommunikationspolicy
Förteckning över SSCO:s arbete för en öppen, tydlig och trovärdig kommunikation.

Policy för förtroendevalda
Förteckning över förtroendevaldas och arvoderades rättigheter och skyldigheter.

Personuppgiftspolicy
Förteckning över SSCO:s arbete för personuppgiftsskydd.

Instruktion för Stockholms studentkårers gemensamma fanborg
Regler och riktlinjer för standat- och fanborg vid bl.a. Nobelbanketten och studenternas valborgsfirande på Skansen.

Instruktion för utmärkelsen Stockholms studentvän
Riktlinjer för SSCO:s utmärkelse Stockholms studentvän som årligen delas ut 30 april.

 

Följ oss på Facebook!

Är du nyfiken på det dagliga arbetet? Häng med SSCO på sociala medier. Till Facebook >

Student/SSCO

Information om SSCO medlemsskap, medlemskårer och studentbostadskön hittar ni här.

p

Om oss

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. Läs mer.

Kontakta oss

Här hittar ni våra kontaktuppgifter, frågor och svar och oss på kansliet. Kontakta oss här.

Nyheter

Följ det allra senaste från SSCO. Se senaste nyheterna för studenter. Läs mer.

Följ oss på Twitter

 • Instagram Slider

  • 3 veckor ago by ssco1896 Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen delas ut vid det årliga Valborgsfirandet på Skansen. Ta chansen att nominera till Stockholms studentvän 2020 nu! Läs mer på vår hemsida SSCO.se.
  • 3 veckor ago by ssco1896 Såhär glada är vi idag efter att ha snackat studentfrämjande bostadspolitik med Johan Fälldin, sakkunnig hos Centerpartiet! Tack för trevliga samtal om verktyg för att bygga bort bostadsbristen och hur vi skapar tryggare bostadssituationer för våra studenter.  #studbo 
  • 3 veckor ago by ssco1896 Igår var Hanne och Oskar från SSCO på besök hos Stockholms universitets studentkår för möte med Martina och Ruben om ett kommande projekt om studentbostäder. Tack för fikat och spännande diskussioner, SUS! Och för övriga: stay tuned!
  • 4 veckor ago by ssco1896 SSCOs valberedning har nu öppnat upp för kandidaturer och nomineringar till våra förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2020/21! Oavsett om du är en enskild kårmedlem eller en hel medlemskår kan du nominera någon du tror skulle vara fenomenal för SSCO. Kårmedlemmar kan dessutom kandidera själva! All information om uppdragen och hur de söks finner du på SSCO.se, men också: länk i bio! Varma hälsningar (och förhoppningar om att ni har ätit minst två semlor idag) från valberedningen!
  • 1 månad ago by ssco1896 Hur ser egentligen Moderaterna på studentbostadsbristen? Det har SSCO tagit reda på idag med ett mycket givande möte hos partiets bostadspolitiska expert Linda Jonsson! Vi må inte vara överens på alla punkter, men sann gemensam nämnare är att vi tycker att det ska vara tryggt att studera och att det ska finnas ett brett utbud av boendemöjligheter under studietiden.
 • Instagram slider

  • 3 veckor ago by ssco1896 Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen delas ut vid det årliga Valborgsfirandet på Skansen. Ta chansen att nominera till Stockholms studentvän 2020 nu! Läs mer på vår hemsida SSCO.se.
  • 3 veckor ago by ssco1896 Såhär glada är vi idag efter att ha snackat studentfrämjande bostadspolitik med Johan Fälldin, sakkunnig hos Centerpartiet! Tack för trevliga samtal om verktyg för att bygga bort bostadsbristen och hur vi skapar tryggare bostadssituationer för våra studenter.  #studbo 
  • 3 veckor ago by ssco1896 Igår var Hanne och Oskar från SSCO på besök hos Stockholms universitets studentkår för möte med Martina och Ruben om ett kommande projekt om studentbostäder. Tack för fikat och spännande diskussioner, SUS! Och för övriga: stay tuned!
  • 4 veckor ago by ssco1896 SSCOs valberedning har nu öppnat upp för kandidaturer och nomineringar till våra förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2020/21! Oavsett om du är en enskild kårmedlem eller en hel medlemskår kan du nominera någon du tror skulle vara fenomenal för SSCO. Kårmedlemmar kan dessutom kandidera själva! All information om uppdragen och hur de söks finner du på SSCO.se, men också: länk i bio! Varma hälsningar (och förhoppningar om att ni har ätit minst två semlor idag) från valberedningen!
  • 1 månad ago by ssco1896 Hur ser egentligen Moderaterna på studentbostadsbristen? Det har SSCO tagit reda på idag med ett mycket givande möte hos partiets bostadspolitiska expert Linda Jonsson! Vi må inte vara överens på alla punkter, men sann gemensam nämnare är att vi tycker att det ska vara tryggt att studera och att det ska finnas ett brett utbud av boendemöjligheter under studietiden.