Vi skapar framtidens Studentstockholm

Vi är Stockholms studentröst och verkar för en bättre studentstad med fokus på studenters boende, ekonomi och hälsa.

Vilka är Stockholms studentkårer

SSCO grundades den 10 maj 1896 som Högskole- och Akademiförbundet i Stockholm. Idag består vi av över 40 student- och elevkårer över hela regionen och arbetar för att göra Stockholm till en bättre studentstad.

För att Stockholms fulla kapacitet ska kunna nyttjas arbetar SSCO politiskt för fler och billigare studentbostäder, en hållbar studentekonomi och studenters hälsa. Utöver det ser vi till att studenter representeras vid Nobelfestligheterna, valborgsfirandet på Skansen, Valborgspubrundan och mycket mer.

SSCO säkerställer att Stockholm blir den kunskapsregion och studentstad som studenterna vill ha.

Vår politik

Bostad

SSCO vill att Stockholm ska vara det självklara valet för dagens och morgondagens studenter. Regionen behöver därför fokusera på en bättre och mer hållbar bostadsmarknad.

Högskola

För att Stockholm ska bli den kunskapsregion vi vill, måste studenter, lärosäten och andra berörda aktörer ges rätt förutsättningar. En stark studenthälsa, ett starkt studentinflytande och en arbetsmiljön för alla studenter – Det tror SSCO leder till en utbildning av högsta kvalitet.

Ekonomi

Det är dyrt att leva, bo och studera i Stockholm. SSCO vill inte att ekonomisk ställning ska vara ett hinder för att studera i regionen, Stockholm ska vara en studentstad för alla.

Nyheter

Här finner du våra senast publicerade nyheter

Sofias hörna: apropå lättnader i byggkraven för studentbostäder

Sofias hörna: apropå lättnader i byggkraven för studentbostäder

Jag möttes i fredags av beskedet att regeringen ska se över byggkraven för studentbostäder. Det gäller bland annat tillgänglighet, ljusinsläpp och bullernivå, i syfte att kunna bygga mer. Bygg mer! Det är något vi ofta säger. Men hur mycket livskvalitet vi studenter...

Sofias hörna: 8 mars

Sofias hörna: 8 mars

”Männens ekonomiskt priviligerade ställning, deras sociala värde, äktenskapets prestige och fördelen av manligt stöd, allt gör att kvinnorna går in för att behaga männen. På det hela taget är kvinnorna fortfarande i en vasallstiatuion. Av detta följer att kvinnan inte...

Sofias hörna: hjärtefrågor

Sofias hörna: hjärtefrågor

Åsikter åsikter åsikter. Det är något jag har mycket av. Väldigt många saker är min ”hjärtefråga”. Senast igår sa jag att det är en ”hjärtefråga” för mig att Bandhagens tunnelbanestation tas bort, en annan jag har haft är att en inte borde få ha selfies som profilbild...

SSSB

Stockholms studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO 1958 och är Sveriges största studentbostadsföretag, med över 8 000 bostäder i Stockholmsregionen. För att köa och bo i SSSB:s bostäder behöver du vara medlem i en kår ansluten till oss.

Akademisk kvart

Akademisk kvart strävar efter att förmedla inneboende- och andrahandslösingar som har en skälig hyresnivå i förhållande till studenters generella ekonomi. SSCO har därför tagit fram ett antal annoseringsvillkor som tar hänsyn till studenters levnadssituation.