Vi skapar framtidens Studentstockholm

Vi är Stockholms studentröst och verkar för en bättre studentstad med fokus på studenters boende, ekonomi och hälsa.

Ansök om medlemskap

Elev- och studentkårer inom eftergymnasial utbildning kan ansöka om medlemskap hos oss. Som individ blir du medlem i din egen kår.

Vilka är Stockholms studentkårers centralorganisation?

SSCO grundades den 10 maj 1896 som Högskole- och Akademi-Förbundet i Stockholm. Idag består vi av 40 student- och elevkårer som arbetar för att göra Stockholm till en bättre studentstad och vi erbjuder flertalet stöd- och servicefunktioner till Stockholms studenter.

Anna-Karin Björling är Stockholms studentvän 2021

Utmärkelsen Stockholms studentvän har delats ut av SSCO sedan 2002 till personer eller organisationer som gjort betydelsefulla handlingar för Stockholms studenter och studentkårer. 2021 gavs utmärkelsen till Anna-Karin Björling vid rektors kansli på Stockholms universitet för sitt värdefulla arbete med studentinflytande vid lärosätet.

Nyheter

Här finner du våra senast publicerade nyheter.

Studentpalatset stänger portarna för gott

Studentpalatset stänger portarna för gott

Det är med tungt hjärta och ostadig hand vi idag stänger portarna till Studentpalatset för gott. Denna anrika byggnad som sedan 1998 verkat som en studie- och mötesplats för flera tusentals av Stockholms studenter i SSCO:s regi kommer alltid ha en varm plats i vårt...

ReCap: Detta hände på studentrådets majsammanträde

ReCap: Detta hände på studentrådets majsammanträde

Den 19 maj höll SSCO sitt majsammanträde då förbundets medlemskårer samlades för att lägga grunden för det kommande verksamhetsåret. Om du inte var där så är detta din lyckodag - för här kommer en sammanfattning i tre delar om vad våra medlemskårer beslutade om!...

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet”

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet”

SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet” - en rapport om Stockholms studenters hälsa, ekonomi och kännedom om studenthälsan. Rapporten utgår ifrån en Novusundersökning där studerande i Stockholm har intervjuats om deras situation. I resultaten kan vi se att...

Grattis på 125årsdagen, SSCO

Grattis på 125årsdagen, SSCO

Den 10 maj 1896 föddes det stockholmsövergripande studentengagemanget. Då hette vi Högskole- och Akademi-Förbundet i Stockholm och i stadgan stipuleras organisationens allra första syfte: Förbundets ändamål är att för befrämjande af gemensamma intressen sammansluta...

Valberedningens förslag på styrelse 2021/22

Valberedningens förslag på styrelse 2021/22

Valberedningen har nu släppt sitt förslag på ny styrelse för kommande verksamhetsår. Valen sker vid SSCO:s studentråd den 19 maj 2021. Valberedningen föreslår Sofia Holmdahl till ordförande och Emilia Kaufeldt till vice ordförande med följande motiveringar: Sofia...

Anna-Karin Björling tilldelas utmärkelsen Stockholms studentvän 2021!

Anna-Karin Björling tilldelas utmärkelsen Stockholms studentvän 2021!

Det är med stor glädje vi kan berätta att utmärkelsen Stockholms studentvän 2021 tilldelas Anna-Karin Björling! Anna-Karin är Björling är utredare vid rektors kansli vid Stockholms universitet och har bland annat arbetat fram ett nytt regelverk för studentinflytande....

Stockholms studentbostäder

Stockholms studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO 1958 och är idag Sveriges största studentbostadsförmedlare med ca 8100 bostäder i regionen. För att köa och bo i SSSBs bostäder behöver du vara medlem i en kår ansluten till oss.

 

Akademisk kvart

Akademisk kvart strävar efter att förmedla inneboende- och andrahandslösingar som har en skälig hyresnivå i förhållande till studenters generella ekonomi. SSCO har därför tagit fram ett antal annoseringsvillkor som tar hänsyn till studenters levnadssituation.

 

Studenthälsan.se

Studenthälsan.se är en portal på initiativ av SSCO för att sprida kunskap om och vägleda studenter till sin studenthälsa.

 

Adress

Sveavägen 110
113 50 Stockholm

 

Publikationer

För att läsa våra publikationer
klicka här

 

Kontakta oss

För fullständiga kontaktuppgifter,
se ssco.se/kontakt

 

Följ oss