Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen delades ut första gången 2002 och har därefter delats ut årligen. Den har alltid varit väldigt uppskattad av både vinnare och nominerade.

Stockholms studentvän är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer och SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och förbättra Stockholm som studentstad. Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa, samt individer eller grupper. Mottagaren ska ha gjort insatser för att:

  • förbättra Stockholms studenters ekonomiska eller sociala situation,
  • skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter,
  • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer, eller
  • på annat sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Vinnaren av Stockholms studentvän 2018 är nu utsedd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är en stor glädje att få berätta att Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+, och Eliza Cedervall, sjuksköterska Studenthälsan i Stockholm, har utsetts till Stockholms studentvän 2018 av SSCO. Sten och Eliza kommer tilldelas sina diplom under det traditionella valborgsmässofirandet på Sollidenscenen på Skansen.

Motivering Stockholms studentvän 2018

”Eliza Cedervall är en eldsjäl som brinner för Stockholmsstudenternas hälsa. Genom sitt 27 år långa arbete inom Studenthälsan i Stockholm har Eliza markant bidragit till att göra Stockholms studenter friskare.

Sthlm6000+ har varit en av de viktigaste satsningarna för studentbostadssituationen i Stockholm; en satsning som lyfte vikten och behovet av fler studentbostäder i regionen. I egenskap av ordförande har Sten varit en nyckelperson som framgångsrikt drivit projektet framåt för att öka antalet studentbostäder i Stockholm.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2018 dels trycka på nödvändigheten i att se det fortsatta behovet av en aktiv studentbostadspolitik, samt uppmärksamma det ändlösa arbete Eliza utfört inom Studenthälsan. I en period då bostadsbyggandet sjunker och den psykiska ohälsan bland studenter ökar känner vi på SSCO att vi vill uppmärksamma det engagemang och den drivkraft som redan finns inom dessa områden.”

Frågor besvaras av:

Johan Blixt, ordförande SSCO
Mobil: 0708 99 77 15
E-post: ordf@ssco.se