Onsdagen den 30 maj 2018 höll SSCO,  Stockholms studentkårers centralorganisation, vårens studentråd. Under mötet behandlades ett antal ärenden och propositioner, inklusive valet av ny styrelse för verksamhetsåret 2018/19.

Till styrelsen valdes som ordinarie ledamöter: Puck Norell, Medicinska Föreningen, Laura Andersson, Medicinska Föreningen, Emma Ingo, Tekniska Högskolans Studentkår, Michael Pettersson, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Filip Hörnsten, Studentkåren DISK, Hugo Thorén, Stockholms universitets studentkår, Philippe Goldmann, Stockholms universitets studentkår, samt Johan Orrenius, Tekniska Högskolans Studentkår.

 

Nya styrelsen under kandidatpresentationerna

 

Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2018/2019. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och sekreterare Andreas Åström är omvalda. Som vice studentrådsordförande har Christian Bratt blivit nyvald.

Valberedningen för verksamhetsåret 2018/2019 består av Olga Anikina, Martina Smith, Anton Jägare, Johan Blixt, Iris Peña Arriarán och Daniel Kyriacou.

Frågor besvaras av:
Johan Blixt, ordförande SSCO
Mobil: 070 899 77 15
E-post: ordf@ssco.se