Fredagen den 15 juni höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, ett extrainsatt studentråd för att behandla frågan om tillsättning av ordförande, vice ordförande och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2018/19 samt ett antal propositioner som bordlades av tidsbrist på det ordinarie studentrådet den 30 maj 2018.

 

 

Studentrådet beslutade att tillsätta Andreas Moilanen som ordförande för verksamhetsåret 2018/19. Inga kandidaturer inkom för resterande poster, som därför lämnades vakanta.

–  Det ska bli roligt att arbeta med den nya styrelsen, säger Andreas Moilanen. Jag ser fram emot ett spännande verksamhetsår som inleds med intressanta möten i Almedalen och sedan fokus på valet i höst. 

Andreas kommer från Stockholms universitet och tillsattes som interimistisk vice ordförande för SSCO i december 2017. Han tar över som ordförande efter Johan Blixt och tillträder sin nya roll den 1 juli 2018.