SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, har nu tillsatt övermarskalksämbetet för verksamhetsåret 2018/19; Simon Koller och Andrea Montano Monte. De tillträder sina poster den 1 juli 2018, tillsammans med verksamhetsårets övriga förtroendevalda.

Simon studerar till civilingenjör i farkostteknik på Kungliga Tekniska Högskolan och läser även en master i tillämpad matematik och beräkningsmatematik. Han har tidigare varit Fanborgsansvarig på KTH samt suttit i styrelsen för Flygsektionen och Sektionen för Öppen ingång, och på så sätt varit delaktig inom diverse klubbmästerisysslor.

Andrea läser masterprogrammet i toxikologi på Karolinska Institutet, men har även läst biomedicinska analytikerprogrammet på KI samt studerat historia och engelska på Stockholms universitet. Hon har suttit i styrelsen för Flemingsbergs Förenade Studentkårer, Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse samt Medicinska Föreningen, och har flera års erfarenhet av diverse marskalksuppdrag under sin tid på KI.

Övermarskalksämbetet ansvarar för en rad studentevenemang. På hösten koordinerar de studenternas deltagande i Nobelfestligheterna, vilket inkluderar marskalkskåren och Stockholmsstudenternas gemensamma fanborg. Under våren koordinerar övermarskalkarna fanborgen vid det traditionella Valborgsfirandet på Skansen och arrangerar Valborgspubrundan tillsammans med Valborgsfamiljen.

I uppdraget som övermarskalk ingår även ansvar för Klubbmästarrådet (KMR) samt att stötta anslutna klubbmästerier med STAD-utbildningar om ansvarsfull alkoholservering.