Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm stad, presenterar i Mitt i Stockholm idag ett nytt löfte om studentbostäder åt alla om fem år. Det är med blandat intresse och skepsis vi läser texten.

Det är välkommet för regionens över 90 000 studenter att studentbostadsfrågan lyfts. Alltför många har inte ett säkert boende och både studieresultat och psykisk hälsa blir ofta lidande till följd av oron detta medför.

Vi på Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) har några frågor till Karin Wanngård:

  1. Vad menas med ”Stockholm”? Enligt artikeln kommer studentbostadsbristen inte byggas bort om Socialdemokraterna inte vinner kommunvalet, men dagens lärosäten, studenter och studentbostäder är spridda över hela länet.
  2. Hur ska dessa bostäder byggas? I dagsläget tar det nära åtta år för en bostad att byggas, från plan till färdigställande, och kommunen bygger inga egna studentbostäder. Bostäder som planläggs just nu kommer därför troligtvis inte vara färdigställda förrän 2026.
  3. Var ska dessa bostäder byggas? Inom Stockholms stad finns det lite byggyta för de föreslagna 7 300 nya studentbostäderna. Akademiska Hus har visserligen fått direktiv från regeringen att bygga studentbostäder i samband med Nya Albano, men det projektet är redan påbörjat och kommer därför avslutas oavsett vem som vinner kommunvalet.
  4. Hur många studentbostäder tror ni behövs totalt för att möta behovet 2023? 2015 sa Studentbostadsföretagen att det saknades 10 000 studentbostäder i Stockholms län. Då fanns det ca 13 000 studentbostäder till ca 80 000 studenter. Idag har vi ca 17 000 studentbostäder till över 90 000 studenter. Med de 5 000 studentbostäder som lovats färdigställas 2018-2020 kommer vi komma upp i antalet studentbostäder som behövdes 2015; är då 2 300 bostäder extra verkligen allt som behövs för att möta behovet åtta år senare – speciellt när vi de senaste tre åren sett en ökning på nära 10 000 studenter?

Vi ser fram emot ett konkret och realistiskt förslag för att få bukt på detta stora problem för Stockholms studenter. Önskar man behålla Stockholm som en knutpunkt till vilken personer från hela landet söker sig för att studera bör man kunna tillhandahålla ett av de mest basala levnadsbehoven; en bostad.

Frågor besvaras av:
Andreas Moilanen, ordförande SSCO
Mobil: 070 899 77 15
E-post: ordf@ssco.se