Igår släppte Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin bostadsrapport för 2018. Rapporten visar att endast 9 av 33 studentstäder kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en månad efter studiestart. (Med ”tryggt boende” menas att man får ett eget förstahandskontrakt som gäller hela studieperioden.)

Stockholm är, föga förvånande, en av de 12 städer som inte kan erbjuda boende inom sex månader. SSCO blev tillfrågade av SFS att beskriva situationen, och svarade som följande:

Av alla Sveriges högskolestudenter finns nästan en fjärdedel i Stockholms län; över 90 000 studenter och fler än 5 000 doktorander, fördelade på 18 universitet och högskolor. Dessutom finns många av landets yrkeshögskoleutbildningar här. Till dessa nära 100 000 utbildningsplatser fanns det 2017 ca 17 000 studentbostäder.

Ca två tredjedelar av Stockholms studenter kommer från Stockholm. Bostadsbristen utgör ett hinder för studenter från andra delar av landet; många vågar inte söka sig till Stockholm då det är väldigt svårt att hitta boende och ofta väldigt dyrt om du väl lyckas.

Det finns två stora studentbostadsköer i Stockholms län. SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder, är Sveriges största studentbostadsbolag med ca 8 000 bostäder. Det gör att de har en något kortare kötid; ca 13 månader för ett korridorsrum eller ca 3-4 år för en studentlägenhet. Stockholms stads bostadsförmedling förmedlade 2 507 studentbostäder 2017, med en kötid på ca 5 år. Hyrorna varierar stort; från 2 700 kr/månad för ett korridorsrum i det gamla beståndet till över 7 500 kr/månad för en nybyggd studentetta hos en privat aktör.

På grund av bostadsbristen tvingas vissa studenter in i osäkra andra- eller olagliga tredjehandslösningar, tvingas ”soffsurfa” hos kompisar, blir ofrivilligt hemmaboende, eller tvingas välja bort Stockholms som studieort.

SSCO driver därför www.akademiskkvart.se, en andrahandsförmedling för studenter med annonseringsvillkor som tar hänsyn till studenters ekonomi. Förmedlingen finansieras av Stockholms stads bostadsförmedling och de fem största lärosätena.

Akademisk kvart är dock bara en nödlösning. Antalet studentbostäder i Stockholm har ökat de senaste åren, mycket tack vare projektet Sthlm6000+, men vi ser att bostadsbyggandet minskar igen. SSCO vill därför se ett brett samarbete mellan Stockholms 26 kommuner där alla tar ett större ansvar för studentbostadsbyggandet. På riksnivå krävs åtgärder som underlättar och förkortar processen. Men det räcker inte att bara bygga nytt – det behövs även åtgärder som underlättar för studenter ekonomiskt, till exempel en förändring av bostadsbidraget.

Studentbostadssituationen i Stockholm må ha blivit bättre, men det finns fortfarande mycket som kan och måste förbättras – både för studenternas och för Stockholms skull.

Det har byggts mycket på studentbostadsfronten både i Stockholm och i Sverige de senaste åren. Men det räcker inte. Det tar fortfarande flera år att få en studentlägenhet i Stockholm och SFS rapport visar att situationen för de flesta studenter inte blivit bättre jämfört med föregående år.

Att studenter i Lund måste ta till att hyra ut soffor som sovplatser, att en ung kille som ska studera i Luleå har packat med sig campingutrustning för att han tror att han kommer behöva tälta 2-3 månader innan han kan få ett boende och att studenter i Visby inte får bo kvar i sina andrahandsbostäder över sommaren (för att det är mer lönsamt att hyra ut till Almedalsdeltagare och Stockholmsturister) är inte rimligt. Att studenter i Stockholm måste köa 2-5 år för att få en studentlägenhet är inte rimligt.

Att Peter Eriksson, nuvarande Bostads- och digitaliseringsminister, efter ett inslag om en ung tjej som varit nära på att få tacka nej till sin drömutbildning på Karolinska Institutet, kommenterar SFS rapport i SVT:s Morgonstudio med ”Det är inte så farligt att dela lägenhet” förminskar inte bara situationens allvar – det förminskar även alla de studenter som kämpar för att lösa sin boendesituation så de kan ta sig igenom sin utbildning. För att inte tala om de som tvingas tacka nej till drömutbildningen för att de inte kan hitta någon bostad.

Regeringen vill att Sverige ska vara en kunskapsnation att räkna med; vill främja landets attraktivitet för internationella studenter och öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning. Men hur kan vi åstadkomma detta om våra studenter inte har någonstans att bo?

En osäker, otrygg, boendesituation påverkar ofta både studieresultat och den psykiska hälsan negativt. Höga hyror kan skapa ekonomisk stress som även det kan ha en negativ inverkan på studieresultat och psykisk hälsa. Ska regeringen uppnå sitt mål om Sverige som en internationellt attraktiv kunskapsnation måste de ta bostadsbristen på allvar; inte bolla bort den med kommentarer om att ”det var likadant på min tid”.

 

Frågor besvaras av:
Andreas Moilanen, ordförande SSCO
Mobil: 070 899 77 15
E-post: ordf@ssco.se