Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen delades ut första gången 2002 och har därefter delats ut årligen. Den har alltid varit väldigt uppskattad av både vinnare och nominerade.

Stockholms studentvän är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer och SSCO att uppmärksamma de som aktivt arbetar för att förbättra situationen för Stockholms studenter och förbättra Stockholm som studentstad. Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa, samt individer eller grupper. Mottagaren ska ha gjort insatser för att:

  • förbättra Stockholms studenters ekonomiska eller sociala situation,
  • skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter,
  • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer, eller
  • på annat sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Vinnaren av Stockholms studentvän 2019 är nu utsedd

Det är en stor glädje att få berätta att Anders Lundgren, förvaltningschef på KTH, har utsetts till Stockholms studentvän 2019 av SSCO. Anders kommer tilldelas sina diplom under det traditionella valborgsmässofirandet på Sollidenscenen på Skansen.

Foto: Christer Gummesson

Motivering Stockholms studentvän 2019

”Anders Lundgren brinner för studentbostadsfrågan och har verkat för uppstarten av flertalet byggen av nya bostadsområden, däribland Campus Albano. Han har även genom nationell påverkan drivit frågan om att skapa regelverk som underlättar för fler aktörer att bygga och förvalta studentbostäder. Anders värnar om Stockholms attraktionskraft som studentstad med levande campusmiljöer i fokus. Han inser vikten av en stark studentrörelse och att underlätta förutsättningarna för kårverksamhet. Studenters intressen ligger Anders varmt om hjärtat och han är en sann studentvän.

SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2019 dels belöna det arbete Anders har gjort i studentbostads- och campusmiljöfrågan, men även uppmärksamma hans arbete för att bevara Studentpalatset. Som mötesplats för Stockholmsregionens studenter har Studentpalatset bidragit till att skapa möjligheter för studenter att träffas över lärosätes- och utbildningsgränser och all tid Anders har lagt på att arbeta för att Studentpalatset ska fortsätta vara den mötesplats för studenter det är idag är mycket uppskattat.”

Frågor besvaras av:
Andreas Moilanen, ordförande SSCO
Mobil: 0708 99 77 15
E-post: ordf@ssco.se