Fr. v: Louisa Kellman, Filip Hörnsten, Sofia Holmdahl, Hugo Thorén, Adam Maquard, Michael Pettersson, Omar Branzell och Oskar Wiik. Ej i bild: Gustav Ogesten.

Den 22 maj 2019 höll SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, vårens studentråd. Under mötet behandlades ett antal ärenden och propositioner, inklusive val av förtroendevalda för verksamhetsåret 2019/20.

Presidiet 2019/20

Till ordförande är Oskar Wiik vald. Han har tidigare suttit som ordförande för SöderS – Södertörns högskolas studentkår under fyra år.

Oskar kommer till SSCO med en gedigen bakgrund inom elev- och studentpolitiken. Utöver sitt ordförandeskap i SöderS har han bl.a. länge har varit aktiv inom Sveriges Elevråd – SVEA och sitter som styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Till vice ordförande är Hugo Thorén vald. Han har suttit i SSCO:s styrelse som ordinarie ledamot under verksamhetsåret 2018/19 och kommer från Stockholms universitets studentkår (SUS) där han varit ansvarig för studentinflytande under verksamhetsåret 2018/19.

Styrelsen 2019/20

I styrelsen har följande personer blivit invalda som ordinarie ledamöter under 2019/20: Omar Branzell (MF), Filip Hörnsten (DISK), Michael Pettersson (GIH:s studentkår), Sofia Holmdahl (SUS), Louisa Kellman (SUS), Adam Maquard (SöderS) och Gustav Ogesten (THS).

Filip och Michael har suttit i SSCO:s styrelse som ordinarie ledamöter under verksamhetsåret 2018/19. Omar har suttit i styrelsen som suppleant sedan studentrådet i november 2018.

Sofia, Louisa, Adam och Gustav är nyvalda ledamöter.

Övriga tillsättningar

Jens Andersson och Sabine Pettersson har blivit omvalda som sakrevisor respektive sakrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2019/20. Även studentrådspresidiet med ordförande Kristian Kull och vice studentrådsordförande Christian Bratt är omvalda. Som studentrådssekreterare har Jonas Maistedt blivit nyvald.

Valberedningen för verksamhetsåret 2019/20 består av Daniel Kyriacou och Leif Karlsson.