I helgen var SSCO:s ordförande Oskar M. Wiik på plats i Folkets Husby för deltagande i Bostadsvrålet 2019.

Bostadsvrålet är en mötesplats för den bostadsaktivistiska rörelsen och arrangeras av ett antal organisationer varje år, bland annat vår kontorsgranne jagvillhabostad.nu. SSCO bjöds in för att prata om studentbostadsmarknaden och höll föredrag på temat “Hur studenterna tog kontroll över studentbostadsmarknanden”.

Visste du till exempel att SSCO har arbetat med studentbostadsfrågan sedan 1928? Att man la fram sitt första tomtmarksförslag till Stockholms stad 1937, men inte blev tilldelad någon mark förrän 1947? Att man har lagt fram två storslagna studentbostadsplaner, en 1947 som inte fick något gehör från staden (det “fanns för lite tomtmark”) och en katastrofplan 1959 som gjorde att politikerna äntligen fick upp ögonen för studentbostadsfrågan?

Troligtvis vet du att SSCO stiftade SSSB 1958, men visste du att man genom SSSB gick från att ha 500 studentbostäder i Stockholm till nästan 6 000 mellan 1956 och 1976? Eller att SSSB genom att uppföra den efterlängtade “studentstaden” på Lappkärrsberget i princip dubblade sitt bestånd?

1956 kunde inte ens sex procent av Stockholms studenter efterfråga en studentbostad. Idag är vi uppe i strax under 20 procent. 90 år av studentbostadspolitik har resulterat i nästan 17 500 studentbostäder. Men samtidigt har antalet studenter i staden mer än niodubblats.

Stockholms studenter kommer, så länge SSCO och SSSB är verksamma, alltid vara med och påverka studentbostadsmarknaden i Stockholm både praktiskt och politiskt. Men när vi har gjort det i ytterligare ett sekel hoppas vi att situationen kommer se bättre ut än den gör idag.