Härmed kallas Stockholms studentkårer till årets novembersammanträde.

Studentrådet är SSCO:s årsmöte där medlemskårerna samlas för att fatta långsiktiga beslut om organisationen och dess riktning. Novembersammanträdet är studentkårernas chans att kvalitetsstämpla SSCO:s arbete under det föregångna verksamhetsåret; vilka framsteg har vi gjort och vad behöver vi förändra för att bli en starkare samlad rörelse för Stockholms studenter?

Under studentrådet kommer vi också att fatta beslut om en hel del valärenden, det vill säga, vilka som ska driva SSCO:s arbete framåt, för såväl SSCO internt men även uppdrag till Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB).

Förslag på föredragningslista finner du här: Föredragningslista SSCO Studentråd 2019-11-27

Handlingarna till sammanträdet skickas ut till medlemskårerna den 27 november 2019. För frågor eller kommentarer rörande sammanträdet kontakta

Kristian Kull, studentrådsordförande
studentradsordf@ssco.se

Elin Markgren, kanslisekreterare
info@ssco.se

Hugo Thorén, vice ordförande
vordf@ssco.se