Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bjuder in till panelsamtal om sexuella trakasserier inom högskolan.

Alla är välkomna men antalet platser är begränsat. Länk till anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIcXd0ubZg2i5KKjtqOb_ACvu4QdPcTuhHRawqRmdGdIzSDQ/viewform

Det är nu två år sedan den globala rörelsen #metoo bröt ut. Berättelser från kvinnor i allt ifrån skådespelarbranschen till vården synliggjorde den maktstruktur som gjort sexuella trakasserier till en vardag. I över trettio olika upprop samlades över 60 000 människor från olika yrkes- och samhällsgrupper. I högskolesektorn skrev 2400 personer under #akademiuppropet. En intensiv debatt började, och krav ställdes på förändring i politiken, på lärosätens regelverk, och på att förändra de normer som påverkar oss.

Två år senare när svallvågorna har lagt sig är det dags att fråga vilken förändring som faktiskt har skett. Vad har hänt i politiken, i myndighetsarbetet, på lärosäten? Hur utsatta är studenterna och har situationen förbättrats? Vilka åtgärder är det som saknas?

I panelsamtalet får representanter för myndigheter, lärosäten, studenter och andra som arbetar med likabehandling inom högre utbildning får ge sin bild.

Plats: Salen Gamble i Kårhuset Nymble (KTH campus), Drottning Kristinas väg 15 (för rullstolsburna finns entré på Drottning Kristinas väg 19)
Tid: Onsdag den 13 november, 17.00-19.00 (panelsamtal 17.30-18.30)

Deltagare i panelsamtalet:
Karin Röding, generaldirektör, UHR
Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
Helena Wessman, rektor, Kungliga musikhögskolan
Karol Vieker, Equality and diversity manager, Handelshögskolan i Stockholm
Oskar M Wiik, ordförande, SSCO
Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning

Moderator: Jacob Adamowicz, tidigare ordförande för SFS