Den 27 november är det dags för SSCO:s årliga novemberstudentråd och i vanlig ordning släppte valberedningen sin rapport igår. Valberedningens rapport finner ni i sin helhet här.

 

Förslag till ledamöter i SSSB:s styrelse

Valberedningen förordar Oliver Berger, nominerad av Hugo Thorén, vice ordförande i styrelsen för SSCO, till ordinarie ledamot i styrelsen för SSSB.

Oliver har studerat sin master inom samhällsplanering vid SU och arbetar nu som utredare och projektledare inom samhällsplanering. Han har tidigare erfarenhet från kårstyrelsen vid Stockholms universitets studentkår och även som som styrelsesuppleant i SSCO. Han har även fått viss insyn i SSSB via Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden. Han har via sitt yrke god insikt och erfarenhet i bostadsmarknaden och samhällsplanering vilket han kommer kunna nyttja i posten. Oliver uppvisar god förståelse om vad uppdraget innebär och sitter på stor kompetens inom området. Vidare resonerar han att han är ödmjuk inför att sitta på posten och planerar att prioritera uppdraget om det blir brist på tid.Valberedningens samlade bedömning om Olivers kompetens och lämplighet som styrelseledamot är att han skulle vara ett starkt tillskott till SSSB’s styrelse.

Valberedningen förordar Angela Refuerzo Larsson, nominerad av Södertörns högskolas studentkår, till ordinarie ledamot i styrelsen för SSSB.

Angela har tidigare erfarenhet som suppleant i SSSB’s styrelse. Vidare har hon mycket erfarenhet från SöderS där hon sitter på flera poster. Bland annat arbetar Angela som generalsekreterare på SöderS, där hon arbetsleder kansliet. Angela har en stark och driven personlighet med en realistisk syn på Stockholms bostadsmarknad och kommer att kunna bidra med studentperspektivet till SSSB’s styrelse enligt valberedningens bedömning. Vidare så ger hennes kombinerade erfarenheter av ideellt engagemang och opinionsbildning samt strategisk verksamhetsstyrning och ekonomiskt ansvar en god grund för rollen som studentrepresentant i SSSB:s styrelse enligt vår bedömning.Valberedningen bedömer att hon kommer fortsätta kunna bidra positivt till SSSB:s verksamhet i rollen som ordinarie ledamot i styrelsen.

 

Suppleant i styrelsen för SSSB

Valberedningen förordar Anton Jägare, nominerad av sig själv i enlighet med den fria nomineringsrätten, till suppleant i styrelsen för SSSB.Anton har en lång historia av engagemang inom Stockholms studentvärld. Han har suttit i styrelsen för bland annat Stockholms Studentkår samt SSCO under flera år och har även erfarenhet från en bolagsstyrelse (Styrelseledamot AB Frescatihallen). Anton har under sin tid alltid kunnat bidra med sitt kritiska, analytiska och rättvisa förhållningssätt till svåra frågor. Valberedningen bedömer att Anton kommer kunna bidra positivt till SSSB:s verksamhet i rollen som suppleant i styrelsen.

 

Sakrevisorer för SSSB

Valberedningen förordar Jens Andersson, nominerad av Valberedningen, till sakrevisor.Jens Andersson innehar idag uppdraget och är även revisor för SSCO. Valberedningen tror att kontinuitet är bra för detta uppdrag, eftersom SSSB är en stor och komplex organisation. Förtroende för Jens bekräftas även genom valberedningens dialog med ordförande för SSCO. Vi vill därför förorda Jens för omval.

Valberedningen förordar Sabine Pettersson, nominerad av Valberedningen, till sakrevisorssuppleant.Sabine Pettersson innehar idag uppdraget och är även revisorssuppleant för SSCO. Valberedningen tror att kontinuitet är bra för detta uppdrag, eftersom SSSB är en stor och komplex organisation. Förtroende för Sabine bekräftas även genom valberedningens dialog med ordförande för SSCO. Vi vill därför förorda Sabine för omval.

 

Suppleant till styrelsen för SSCO

Valberedningen förordar Emmanuel Zavalis, nominerad av Hugo Thorén, vice ordförande i styrelsen för SSCO, till suppleant i SSCO:s styrelse.

Emmanuel studerar till läkare vid Karolinska Institutet. Han har tidigare erfarenhet av kårengagemang via sitt deltagande i Medicinska Föreningen – som ledamot i fullmäktige, del av Stipendieprövningsnämnden och del av den Internationella Nämnden. Emmanuel har även viss erfarenhet av SSCO då han är ledamot i Bostadsdelegationen. Emmanuel har via sitt kårengagemang visat på att han kan ansvara för flera områden och han har erfarenhet av att axla en ansvarsfull roll. Han beskriver sig själv som en driven person som vill skapa en öppen miljö där alla ska känna sig trygga med att uttrycka sina åsikter. Han har lite erfarenhet av politiskt påverkansarbete men ett stort intresse för politik och en vilja att lära sig och utvecklas. Valberedningen bedömer att Emmanuel med sina egenskaper och erfarenheter kan bidra positivt till SSCO:s verksamhet i rollen som suppleant i styrelsen.