Förra veckan höll SSCO sitt novemberstudentråd och som vanligt behandlades ett antal valärenden, framförallt rörande val till förtroendeposter inom SSSB, samt dechargeärenden för SSCO. Det hölls även fyllnadsval till förtroendeposter inom SSCO som lämnats vakanta vid studentrådet i maj: valberedningen fylldes ut med Jessica Liander, Linnéa Eriksson och Josefine Andersson och SSCO:s styrelse fick två nya suppleanter, Lucas Svärd och Emmanuel Zavalis.

SSCO välkomnade även en ny medlem: studentkåren Gamechangers. Jättekul och hjärtligt välkomna!

Utöver detta godkände studentrådet två dokument i andra läsningen, Förordning för tilldelning och innehav av studentbostad och Förordning för SSCO:s Bostadsdelegation. Som ett led i att uppdatera Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad har även dessa två dokument uppdateras.

Studentbostadsförordningen har uppdaterats för att bättre stämma överens med bestämmelserna i den nya instruktionen. De stora ändringarna har varit i Förordningen för Bostadsdelegationen, då SSCO:s styrelse beslutat förorda en ändring som innebär att Besvärsnämnden vid årsskiftet upphör att existera.

Beslutet att avskaffa Besvärsnämnden är grundat i en önskan om att dels säkra kompetensen och beslutssäkerheten inom dispens-/överklagansprocessen och dels effektivisera och förkorta hanteringsprocessen. I samband med denna ändring kommer även sammansättningen inom Bostadsdelegationen ändras något, för att ytterligare stärka besluten som tas inom instansen.

Dessa ändringar träder i kraft samtidigt som den nya instruktionen den 1 januari 2020. Alla ansökningar som inkommer innan dess hanteras enligt den nuvarande instruktionen och det kommer därav finnas möjlighet för dessa ansökningar att även hanteras av Besvärsnämnden.

Instruktion för studentbostadskön och innehav av studentbostad – giltig fr.o.m. 1 januari 2020

Instruction for the student housing queue and student housing tenancy – valid from 1 January 2020

 

 

För frågor om den nya instruktionen, vänligen kontakta SSSB:s kundtjänst:
08 – 458 10 10
https://www.sssb.se/kontakt/kundservice/

För frågor om ändringarna avseende Bostadsdelegationen och Besvärsnäämnden, vänligen kontakta SSSB:s kundtjänst eller SSCO:s BDBN-ansvarige:
appeal@ssco.se