SSCO:s, Stockholms studentkårers centralorganisations, styrelse har den 5 december 2019 beslutat om en ny modell för hyressättning på Akademisk kvart. Modellen kommer att börja tillämpas på annonser som inkommer från och med den 1 februari 2020.

Den nya modellen för hyressättning innebär en förändring av hyrestaket för annonsering på Akademisk kvart. Detta är ett viktigt steg för att anpassa studenters boendekostnad, inte sällan den största utgiften för gruppen, till deras generella ekonomi. De nya hyresnivåerna baseras på procentsatser av CSN:s maxbelopp och har beslutats av SSCO:s styrelse.

Bakgrunden till beslutet är att studenter i Stockholm i hög utsträckning påverkas av bostadsmarknadens skenande priser, samtidigt som deras inkomst inte ökar i motsvarande takt. Akademisk kvart arbetar utifrån premissen att en heltidsstudent inte ska behöva arbeta vid sidan av sina studier och använder därför CSN:s maxbelopp som inkomst i beräkningen. Även om möjligheten till bostadsbidrag finns i teorin, är det inte särskilt vanligt att studenter – framförallt inneboende eller andrahandshyresgäster – berättigas dessa. Därför har, i framtagningen av den nya modellen, inte heller hänsyn tagits till eventuella bostadsbidrag.

Hyressättningsmodellen innefattar även en rutin för hur och när nivåerna ska justeras i framtiden, med fortsatt grund i CSN:s maxbelopp justerat till hundratal.

Nya nivåer
De nya hyresnivåerna är följande:

                             % av CSN          Maxhyra
Inneboende       33                        3 900 kr
Liten 1:a            40                        4 700 kr
Stor 1:a              45                        5 300 kr
2 rok                   70                        8 300 kr
3 rok                   85                        10 000 kr
4 rok                   120                      14 200 kr
5 rok                   160                      19 000 kr

Implementering
Den nya hyressättningsmodellen kommer att börja tillämpas den 1 februari 2020. Detta innebär att alla annonser som inkommer efter den 31 januari 2020 måste uppfylla de nya hyresnivåerna. Annonser som inkommer fram till och med den 31 januari 2020 kommer att kunna tillämpa de gamla maxhyrorna. Den 1 mars 2020 kommer samtliga aktiva annonser med de gamla maxhyrorna inaktiveras för justering.

Frågor om beslutet:
Hugo Thorén, e-post: vordf@ssco.se

Frågor om Akademisk kvart:
E-post: info@akademiskkvart.se
Telefon: 08 – 674 76 66, telefontid tisdag och torsdag 13:00 – 15:00 (utgår under juli)