SSCO:s studentråd ska den 20 maj 2020 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO. I det här utskicket informerar vi om de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlysta uppdragen. Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sju till nio styrelseledamöter
 • Likvärdigt antal suppleanter till styrelsen
 • Studentrådsordförande
 • Vice studentrådsordförande
 • Studentrådssekreterare
 • Sakrevisor
 • Sakrevisorssuppleant
 • Auktoriserad revisor
 • Auktoriserad revisorssuppleant

Utöver dessa poster finns öven möjlighet att nominera till:

 • Ledamot i valberedningen

Dessa nomineringar bereds inte av valberedningen utan bifogas i sin helhet till studentrådet.

Nomineringar

Nominering sker skriftligen till valberedningen senast 20 april 2020. Den som har rätt att nominera är medlem i studentkår som i sin tur är medlem i SSCO.

Nomineringshandlingar

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen (val@ssco.se) och innehålla:

 • Kandidatens CV och personligt brev (inklusive e-postadress och telefonnummer)
 • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och verifikation av kårmedlemskap alternativt personnummer)
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen (e-postadress och telefonnummer

Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn.

Nominering kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig komme vi snarast möjligt kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och eventuella kompletteringar) är den 20 april 2020. Nominering hanteras dock löpande och vi uppmanar er att skicka in nomineringar så snart som möjligt.

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

 • SSCO:s stadgar inklusive valordning
 • Arbetsordning för valberedningen
 • SSCO:s jämlikhetspolicy

Valberedningens process

Intervjuer med kandidater

Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer med kandidaterna. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna på Studentpalatset (Norrtullsgatan 2, Stockholm) mellan den 20 april och den 4 maj. Nomineringar behandlas löpande från första intervjudag.

Öppna intervjuer med presidiekandidater

Särskilda intervjuer kommer att genomföras med kandidater till ordförande och vice ordförande. En publik hearing med presidiekandidaterna kommer att äga rum på Studentpalatset.

Marknadsföring

För att nå ut till så många studenter som möjligt behöver vi er hjälp! Vi vill uppmana er att sprida informationen och uppmuntra potentiella kandidater. För att underlätta marknadsföringen har valberedningen tagit fram material som ni kan använda er av.

Viktiga datum

20 april Deadline för nomineringar
20 april – 4 maj Intervuer och referenstagning
4 maj Publik presidiehearing
6 maj Valberedningens förslag presenteras
20 maj SSCO:s studentråd

Kontakt med valberedningen

Valberedningen nås via val@ssco.se

Med vänliga hälsningar,

SSCO:s valberedning 2019/20
Daniel Kyriacou (sammankallande), Josefin Andersson, Linnéa Eriksson, Leif Karlsson och Jessica Liander