Studenter, vars utbildning ställs in till följd av coronaviruset, förlorar rätten till studiemedel. Det skriver CSN i sitt nyhetsbrev den 9/3. Oroande, tycker vi på Stockholms studentkårers centralorganisation. Vi vädjar nu till lärosätena i regionen att förbereda alternativ till att ställa in utbildning.

För att beviljas studiemedel ska du studera – det är en självklarhet, och en god ordning. Det nya coronaviruset har föranlett att CSN i veckan skickade ut ett nyhetsbrev med vad som gäller i de fall utbildning pausas, ställs in helt eller på annat sätt påverkas av viruset. Skulle ett lärosäte se sig nödgat att ställa in utbildning, eller om beslut om stängning tas på högre nivå, förlorar alltså studenten plötsligt rätten till studiemedel. Detta trots att anledningen till inställandet är utom studentens kontroll. Avbrutna studier av detta skäl är inte detsamma som att inte studera.

Vi kan i nuläget inte bedöma huruvida CSN eller annan myndighet kommer att göra en annan bedömning längre fram, eller om regeringen kommer att gå in som garant för inkomstbortfall. Skulle det värsta stå för dörren – att studenterna blir av med inkomst utan annan ersättning – kommer vi att se många unga människor, inkapabla att betala hyra och försörja sig.

CSN:s ordning är vad den är – studiemedel ska utgå till den som studerar. Skillnaden mellan effekterna denna regel ger i normala fall, respektive de som kan uppstå nu, är att studenterna vanligtvis kan påverka sina studier själv. Vid inställande av utbildning har studenterna inte denna möjlighet.

Ett stort ansvar åvilar nu lärosätena. Vi har förståelse för den delikata avvägning som nu kan komma att behövas. Vi vill och tror naturligtvis att lärosätena lyssnar till Folkhälsomyndigheten rekommendationer i syfte att begränsa spridningen av viruset. Men skulle vi hamna i ett läge där ledningen för lärosätena, mot bakgrund av rekommendationer och begränsningar av till exempel folksamlingar, anser det nödvändigt att ställa in eller avbryta utbildning – eller att sådant beslut, likt i Danmark, kommer från högre nivå – vädjar vi om detta: undersök alla möjligheter att fortgå med utbildningen på annat sätt.

Det kan handla om att digitalisera undervisningen, som man har lyckats göra för närmre 20 000 studenter vid Harvard. Det kan också handla om att lätta på obligatoriska närvarokrav för avklarande av kurser och att se över alla möjligheter att examinera studenter på andra sätt än de först planerade, numera otillgängliga sätten. Och försök att hålla i minnet: studenterna kan både kan förlora inkomst och hem, om de inte får möjlighet att ta de högskolepoäng de har registrerats på.

Oskar M. Wiik, ordförande SSCO
Hugo Thorén, vice ordförande SSCO

Har du frågor?
Kontakta Hanne Nordqvist, politisk sekreterare, på
polsekr@ssco.se eller 076 – 199 77 22.