Är du SSCO:s nästa övermarskalk eller vice övermarskalk?

Övermarskalksämbetet består av två personer, som i korthet sysslar med:

Nobelfestligheterna
Övermarskalksämbetet är SSCO:s representanter och kontaktpersoner gentemot de deltagande kårerna och Nobelstiftelsen.

 

Pubrundor
SSCO arrangerar varje år en pubrunda i vilken ett tjugotal studentpubar är med. Övermarskalksämbetet utser Valborgsfamiljen, en arbetsgrupp som hjälper till att arrangera detta event.

 

Valborg på Skansen
Övermarskalksämbetet ansvarar för Stockholms studenters gemensamma fanborg under Valborgsfestligheterna på Skansen.

 

Klubbmästarrådet (KMR)
Övermarskalkarna leder KMR och fungerar som sammankallande till mötena. KMR är ett forum för klubbmästerierna, det är här de utbyter goda och dåliga erfarenheter och får hjälp och stöd av varandra.

 

STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem)
Övermarskalksämbetet deltar i STAD-utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering för klubbmästerier/studentpubar i Stockholmsområdet. Dessutom företräder de studenterna och SSCO i referensgruppen ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak).

 

Ekonomi
Övermarskalksämbetet har ekonomiskt ansvar i form av budgetering, löpande uppföljning till SSCO:s styrelse och arbete med att få in sponsorer (produkter och monetär) till pubrundor och KMR.

 

Övrigt
Övermarskalksämbetet är en integrerad del av SSCO:s kansli och arbetar nära både presidiet och personalen. Övermarskalkarna delar på ett kontor i SSCO:s lokaler i Studentpalatset.

Din profil
Du är lyhörd för behov och önskemål, strukturerad i ditt arbete och noggrann i allt du gör. Vi lägger särskild vikt vid att du är diplomatisk och flexibel då du kommer representera SSCO utåt i flera olika sammanhang. Du bejakar SSCO:s intressen inom samtliga verksamhetsområden där övermarskalkarna är verksamma. Under vissa perioder kommer uppdraget som övermarskalk på SSCO att vara tidskrävande med många bollar i luften samtidigt, och vi ser därför att du är stresstålig.

Relevanta erfarenheter:
– Projektledning
– Gruppledning
– Arbete med sponsorer
– Ekonomiskt arbete och ansvar
– Administration

Meriterande:
– Väl förtrogen med student-Stockholm
– Tidigare erfarenhet av styrelsearbete
– Tidigare erfarenhet av föreningsarbete
– Tidigare erfarenhet av pubverksamhet
– Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift

Förtroendeuppdraget som övermarskalk är arvoderat på 100% under höstterminen, därför är studieuppehåll under HT2020 en förutsättning. Under VT2021 är förtroendeuppdraget arvoderat på 20%. Förtroendeuppdraget som vice övermarskalk är arvoderat på 10% under HT2020 och VT2021, med som mest att göra i november, december och april.

Överlämning sker enligt överenskommelse. Övermarskalkarna tillträder officiellt sina uppdrag den 1 juli 2020 och mandatperioden sträcker sig till den 30 juni 2021. Övermarskalkarna agerar också som stöd till sina efterträdare under ca 6 månader efter att mandatperioden är över, och ska närvara på Nobelfestligheterna 2021 och Valborg på Skansen 2022.

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till ordf@ssco.se och ska vara SSCO tillhanda senast den 26 april. Vänligen skriv i mailet om du söker posten som övermarskalk eller vice övermarskalk. Frågor kan ställas direkt till innevarande års övermarskalkar på oma@ssco.se eller till SSCO:s ordförande på ordf@ssco.se. Vi ser fram emot din ansökan!