För snart två veckor sedan skickade SSCO ett öppet brev till rektorer på de lärosäten våra medlemskårer verkar. Efter CSN:s initiala besked om att rätten till studiemedel skulle utgå vid inställd undervisning, vädjade vi om att lärosätena med alla medel skulle förbereda sig på att ställa om undervisningen till digitala alternativ, snarare än att ställa in den. Ytterligare besked från regeringen kom kort därpå, med en rekommendation till universitet och högskolor att stänga ner undervisning på campus, och övergå till undervisning i digitala former. Därefter kom också det viktiga beskedet om att studenterna får behålla studiestöd från CSN även om lärosätet skulle stänga ner. 

Vi välkomnar regeringens besked – lärosätena behövde denna uppmaning, och vi är glada att den kom så snabbt efter de samtal som hållits mellan bland andra Utbildningsdepartementet, CSN och SFS. Det är betryggande att vi har handlingskraftiga myndigheter som ser värdet av studenterna och erkänner deras rätt till fortsatt utbildning och fortsatt försörjningsmöjlighet. Det är också glädjande att se att flera lärosäten redan när vi skickade brevet aktivt börjat arbeta med övergången till digital undervisning.

Naturligtvis förstår vi att startskottet för arbetet med digitalisering av undervisning inte gick i och med vårt brev, varken i Stockholmsregionen eller i landet i stort. Detta är ett arbete som har pågått under en längre tid vid många lärosäten, allt för att kunna erbjuda studenter en flexibel lärandemiljö. Nu kommer ett eldprov som saknar motstycke, där sjösättandet av de digitala system man har valt blir avgörande för en fortsatt kvalitativ utbildning.

Vi hoppas nu att tillräckliga resurser har lagts på att utbilda personal i de system som har valts, och att det inte enbart har tagits beslut på högre nivå som de slutliga genomförarna inte har varit en del av. Vi hoppas att det inte bara hänvisas till systemen med uppmaningar i stil med ”var så god och kör” – nu kommer det att synas om personal förväntas kunna saker de inte kan. Lärosätesledningar: var beredda att ge det stöd som krävs i detta läge, och betänk på såväl medarbetare- som studentperspektivet.

Nu är tiden kommen att visa hur det arbete som bedrivits under många år fungerar i praktiken. Lärosätena säger att de är redo – nu är det dags att implementera. Längre fram kommer vi att kunna dra lärdomar av den snabba omställning som lärosätena nu är med om, och vi hoppas att de kommer att se studentrepresentation och studentinflytande som en nyckel även i dessa processer.

Vi förstår att det kan finnas de som upplever den digitala omställningen som påfrestande, både bland personal och studenter. Vissa utbildningar är mer beroende av fysiska träffar än andra. Vi vill dock påminna om all utbildnings syfte: att lära, bilda och rusta för framtiden. Så även genom denna storm, ska vi lära.

Oskar M Wiik, ordförande SSCO
Hugo Thorén, vice ordförande SSCO