Stockholms studentvän 2020 Karol Vieker tillsammans med SSCO:s presidium, Oskar M Wiik och Hugo Thorén, inne på Handelshögskolans Atrium. På bilden håller Karol i sitt diplom, och presidialerna i vars en kub som representerar de till årets utmärkelse korresponderande globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030: minskad ojämlikhet och jämställdhet.

Stockholms studentvän 2020 är ingen mindre än Karol Vieker, Equality and Diversity Manager på Handelshögskolan och eldsjäl när det kommer till frågor rörande jämlikhet, mångfald och likabehandling. Vi träffar henne för att överlämna utmärkelsen, ta en kaffe på corona-anpassat avstånd och samtala kring en av anledningarna till utmärkelsen – Academic Pride.

Sedan många år tillbaka har Diskrimineringsombudsmannen haft ett nätverk för att knyta ihop alla som arbetar med diskriminerings- och likabehandlingsfrågor vid högre lärosäten i Sverige. För ett par år sedan såg flera representanter från lärosäten i Storstockholm, däribland Karol Vieker, att det fanns ett ännu större behov av dialog och erfarenhetsutbyte, och även att förutsättningarna i Stockholmsregionen skiljde sig från övriga landet. Storleken på staden, högskoletätheten och bostadsmarknaden gjorde att det helt enkelt fanns ett behov av att prata mer. Därför skapades ett eget nätverk, i vilket man samlas två till tre gånger per termin för att diskutera gemensamma frågor utmaningar i Stockholm.

– Det är främst lärosäten i Storstockholm som ingår, men det är klart att vi inte skulle exkludera andra lärosäten som upplever liknande utmaningar och som skulle vilja vara med – vi vill ju vara inkluderande! säger Karol om nätverket.

Karol tilldelas utmärkelsen Stockholms studentvän 2020 bland annat för sitt arbete med Academic Pride; ett initiativ sprunget ur denna vilja att samla lärosäten i och kring Stockholm och tillsammans gå i Pridetåget. Första gången Academic Pride genomfördes var under Europride 2018, och sedan dess har samarbetet mellan lärosätena vuxit.

– Det finns en tydlig solidaritet i samarbetet. Större lärosäten gör kanske mer vilket innebär att mindre lärosäten, som annars kanske inte ens hade kunnat vara med, kan vara med. Vi har också en solidarisk ekonomisk modell – de större lärosätena tar en större del av kostnaden, för ingen ska utestängas från att delta av ekonomiska skäl – det har aldrig varit en diskussion kring det. Varje år bjuds också fler aktörer in, och det är kul att få kunna samlas och tillsammans delta i Prideparaden.

Karol understryker noggrant ordet ”tillsammans”; arbetet med Academic Pride har varit en ’team effort’.

– Jag lyfte att jag ville göra mer än vad som redan gjordes på Handelshögskolan, då vintern 2017–2018, och efter ett par möten och en facebookgrupp var vi igång – någon hjälpte till med loggor och tryck av tröjor, finansiering fixades av någon, ytterligare någon ordnade en lastbil – vi hjälptes åt att ro det hela i land. Till året efter hade vi mer styr på samordningen och det gjorde det såklart enklare, men även det har ju varit ett gemensamt arbete.

En annan faktor som utmärker Stockholm är dess identitet som studentstad. I jämförelse med äldre, mer utpräglade studentstäder som Uppsala och Lund är Stockholm en ung, urban och modern studentstad. Innebär det några fördelar i jämställdhets- och mångfaldsarbetet?

– Det kanske det gör. Det finns i alla fall en medvetenhet om den bubbla som man kan hamna i med traditioner. Att bevara traditioner handlar ju inte om illvilja, utan om att det i traditionerna bor en känsla som man vill bevara – men det kan vara en utmaning att göra traditioner inkluderande.

Karol vurmar även för utbildning. Hon är född och uppvuxen i Kalifornien, och innan flytten till Sverige utbildade hon sig till musiklärare och kördirigent, där utbildning, pedagogik och lärande stod i centrum. Hon fick också tidigt bekanta sig med frågor om identitet, roller och förväntningar.

– Jag växte upp i en ganska konservativ miljö i Kalifornien, och har fått jobba mycket med att väga vem jag är mot religiösa påbud om hur jag förväntas vara som kvinna, vem jag förväntas älska och hur jag förväntas leva. Jag tror absolut att min livsresa har tagit fram mitt engagemang i de frågor jag arbetar med idag.

“Att jag har fått möjligheten att arbeta med dessa frågor på heltid känns som en otrolig lyx – men det är samtidigt viktiga frågor som kräver resurser”, säger Karol Vieker.

I ryggsäcken har Karol en härligt brokig skara av erfarenheter, och hon menar att det egentligen är på ett bananskal som hon har hamnat där hon är idag. Hon arbetade en period med språkgranskning och översättning åt ett datorföretagen, men kände att hon saknade möjligheten att påverka och hjälpa andra människor. Under åtta år var hon dirigent för Stockholms gaykör, och när RFSL utlyste en tjänst om halvtid som webbredaktör och halvtid i ett skolprojekt om HBTQ-frågor, var det en “perfekt match”.

– Jag hade ju jobbat på ett dataföretag och kunde vad jag behövde för att vara webbredaktör, och jag var van vid att prata om HBTQ-frågor genom kören, så tjänsten kändes spot on. Efter en tid på Landstinget i Uppsala har jag nu landat här på Handelshögskolan, och att jag har fått möjligheten att arbeta med dessa frågor på heltid nu känns som en otrolig lyx!

Karol kallar sig själv ”praktiker med en ’learning by doing’-attityd”, och sammantaget har hon nu arbetat med jämlikhets-, mångfalds- och likabehandlings- frågor i 15 år. Mycket har hänt under de åren – men det fortfarande finns mycket att göra.

– Jag ser att vi har kommit en bra bit på vägen, att attityder håller på att förändras och att vi blivit bättre på att ha samtal om inkludering. Men jag ser ju också hur mycket arbete som är kvar, vilket ibland kan göra att det känns som att vi inte har kommit någonstans alls. Det är otroligt viktigt att fortsätta avsätta resurser för det.

När vi frågar om vad hon har för tips för framgångsrikt arbete för mer inkluderande miljöer, kommer just resursfrågan högst upp på listan.

– Man måste avsätta resurser på riktigt, i synnerhet i tider som nu, med stor ekonomisk påverkan . Det är lätt att börja kapa de så kallade ”mjuka värdena”. Man får inte börja dra ner på arbete med arbetsmiljö och inkludering, för om det inte funkar kommer ingenting annat att funka i slutändan. Och det finns ingen quick fix – det är ett långsiktigt arbete som kräver tid, resurser, uppoffringar och självrannsakan från var och en. Frågorna är inte ”mina”, alla måste ta till sig dem i sitt dagliga arbete.

Hon lyfter att hennes frågor vid många lärosäten ligger lite vid sidan av – att kollegor vid andra lärosäten har jämställdhetsintegrering som en del av sin tjänst. Detta, samtidigt som de i regel har ansvar för långt många fler studenter och personal än vad hon själv har på Handelshögskolan, ser hon som en stor utmaning.

– Det betyder allt att vi har en heltidstjänst för dessa frågor hos oss. Med 1 800 studenter och 300 i personalstyrkan går det att få mycket gjort, och det går också att ”känna alla” och få förankring i arbetet på ett helt annat sätt än om jag hade haft ett mindre uppdrag och fler studenter. Jag tror att vi har just heltidstjänsten att tacka för i vad mån vi har uppnått framgång i arbetet, att jag har tid att gå på djupet och arbeta brett.

När vi pratar om framtiden och vad nätverket skulle vilja göra, finns flera saker på listan. Gemensamma seminarier, till exempel om hur man gör en öppen och inkluderande högskola, är en – och självklart, fortsatt och utvecklat samarbete kring Pride. Prideparaden 2020 kommer att ersättas av en digital festival och ett Winter pride, meddelade Stockholm Pride den 29 april, och i nätverket pratar man om vad man kan göra istället för att gå i paraden tillsammans.

– Det känns viktigt att göra något även om vi behöver foga oss efter corona. Prideparaden är ju svår att ersätta, och det är ju också en utmaning att det ligger mitt i semestertiderna. Men vi arbetar vidare i nätverket och bollar digitala alternativ – och flagga, det kommer vi göra i alla fall!

Ett stort, varmt grattis till Karol Vieker för utmärkelsen Stockholms studentvän 2020. Vi önskar dig all välgång i ditt fortsatta arbete!

Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

För frågor eller kontakt:
Hanne Nordqvist, politisk sekreterare: polsekr@ssco.se
Oskar M Wiik, ordförande SSCO: ordf@ssco.se