Idag presenterade valberedningen sitt förslag samt motiveringar till förtroendeuppdrag inom SSCO. Val förrättas vid SSCO:s digitala studentråd den 20 maj.
Valberedningens förslag ser ut som följer:

 

SSCO:s presidium

Oskar M Wiik, SSCO:s ordförande
Hugo Thorén, SSCO:s vice ordförande

 

Styrelseledamöter

Sofia Holmdahl, Stockholms universitet, styrelseledamot
Emilia Kaufeldt, Stockholms universitet, styrelseledamot
Louisa Kellman, Stockholms universitet, styrelseledamot
Lina Källkvist, Naprapathögskolan, styrelseledamot
Jessica Liander, Stockholms universitet, styrelseledamot
Adam Maquard, Södertörns högskola, styrelseledamot
Kajsa Nilsson, Kungliga Musikhögskolan, styrelseledamot
Gustav Ogesten, Kungliga tekniska högskolan, styrelseledamot
Emmanuel Zavalis, Karolinska institutet, styrelseledamot
Rebecka Heumann, Gymnastik- och idrottshögskolan, styrelsesuppleant
Lucas Svärd, Försvarshögskolan, styrelsesuppleant
Nikita Zabzine, Stockholms universitet, styrelsesuppleant

 

Revision

Sabine Pettersson, sakrevisor
Daniel Kyriacou, sakrevisorssuppleant
Anna Forsslund, Mazars SET, auktoriserad revisor
Michael Olsson, Mazars SET, auktoriserad revisorssuppleant

 

Studentrådspresidium

Kristian Kull, studentrådsordförande
Christian Bratt, vice studentrådsordförande
Vakant, studentrådssekreterare

Samtliga förtroendeuppdrag avser mandatperioden 2020-07-01 – 2021-06-30.
Läs hela rapporten från valberedningen här: Valberedningens rapport V20.