Studentrådet är SSCO:s årsmöte där medlemskårerna samlas för att fatta långsiktiga beslut om organisationen och dess riktning. Vid majstudentrådet kommer en ny styrelse, valberedning och andra förtroendeuppdrag att tillsättas – de som kommer att driva SSCO:s arbete framåt under det kommande verksamhetsåret. Vi kommer också att få en dragning av SSSB:s vd Ingrid Gyllfors.

Du som är utsedd att representera din kår kan anmäla dig här. Observera att medlemskårerna enbart kommer att kunna anmäla en (1) representant per kår att närvara vid mötet. Suppleanter och andra intressenter kan följa sammanträdet genom livestream i Stockholmskonventet.

Förslag på föredragningslista finns här: Föredragningslista SSCO Studentråd 2020-05-20.

Handlingarna till sammanträdet skickas ut till medlemskårerna den 13 maj 2020. För frågor eller kommentarer rörande sammanträdet, kontakta:

Kristian Kull, studentrådsordförande
studentradsordf@ssco.se

Elin Markgren, kanslisekreterare
info@ssco.se

Hugo Thorén, vice ordförande
vordf@ssco.se