Den 20 maj 2020 höll SSCO sitt majsammanträde, och som tidigare annonserats genomförs under kvällen flera val. Ett av dem avser val av nytt presidium för verksamhetsåret 2020/21, och där är vi glada att meddela att det nuvarande presidiet, Oskar M Wiik, ordförande, och Hugo Thorén, vice ordförande, fått förnyat förtroende att leda SSCO under ytterligare ett år. För ett år av förstärkt bostadspolitik, bättre studenthälsa och fortsatt fokus på att göra Stockholm till en ännu bättre studentstad.

Studentrådet har även valt en ny styrelse för verksamhetsåren 2020/21. Efter beslut om att tillsätta nio styrelseledamöter och en styrelsesuppleant består den nya styrelsen av följande:

Sofia Holmdahl, Stockholms universitet, styrelseledamot (omval)
Emilia Kaufeldt, Stockholms universitet, styrelseledamot (nyval)
Louisa Kellman, Stockholms universitet, styrelseledamot (omval)
Lina Källkvist, Naprapathögskolan, styrelseledamot (nyval)
Adam Maquard, Södertörns högskola, styrelseledamot (omval)
Kajsa Nilsson, Kungliga Musikhögskolan, styrelseledamot (nyval)
Gustav Ogesten, Kungliga tekniska högskolan, styrelseledamot (omval)
Emmanuel Zavalis, Karolinska institutet, styrelseledamot (omval)
Rebecka Heumann, Gymnastik- och idrottshögskolan, styrelseledamot (nyval)
Nikita Zabzine, Stockholms universitet, styrelsesuppleant (nyval)

Vi gratulerar och ser fram emot det kommande året!