I helgen hade den avgående styrelsen sitt sista styrelsemöte under SSCO:s överlämningsdag, som också innehöll gemensam introduktionsutbildning för den nya styrelsen inför kommande verksamhetsår. Under förmiddagen fick vi lyssna till spännande föredrag om SSCO:s historia – bland annat om hur vi 1959 fick mark av kungen, och dåvarande ordförande Bo Wijkmark kallades till Regeringskansliet för att genom utskällning få förklarat för sig olämpligheten i detta (spoiler: den hjälpte inte ett dugg och kungen fick göra vad han ville med sin mark, varför SSSB än idag har studentbostäder i Kungliga Nationalstadsparken) och om hur studentrörelsen i SSCO under sin livstid varit en stark kraft för förändring och förbättring av Stockholmsstudenternas tillvaro. Utöver detta inspirerande pass fick de nya styrelseledamöterna även introduktion till organisationens olika delar och börja diskutera SSCO:s politiska arbete.

Den nya styrelsen valdes under Majstudentrådet, det vill säga vårens stora medlemsmöte, och det får ju en att undra – vad mer hände under studentrådet? Svaret kommer här!

  • En enkel fråga behandlades rörande SSCO:s arbetsspråk – borde engelska ta större plats i organisationen? Studentrådet beslutade att uppdra SSCO att, under verksamhetsåret, utreda möjligheten att översätta fler styrdokument samt kommunikation i övrigt till engelska.
  • Motioner om att trygga studenters ekonomi samt styrelsens sammansättning behandlades, där den senare resulterade i en justering av SSCO:s stadga såtillvida att styrelsen framöver kommer att bestå av presidium samt fem till sju ledamöter – en ändring från dagens ordning där styrelsen består av presidium samt sju till nio ledamöter och en suppleant.

Under studentrådet genomfördes också val av förtroendeposter – personer som ska ta SSCO:s arbete till nya nivåer under verksamhetsåret 2020/21:

  • Oskar M Wiik och Hugo Thorén fick förnyat förtroende att leda SSCO:s arbete ytterligare ett år. Som ovan nämnt valdes även ny styrelse, och vi tycker att det är glädjande att SSCO:s jämlikhetsarbete under året avspeglas i styrelsen, som nu har en helt jämn könsfördelning och inkluderar inte mindre än åtta olika medlemskårer!
  • Sabine Pettersson valdes till sakrevisor för verksamhetsåret 20/21, och Douglas Ahlberg valdes till sakrevisorsuppleant för detsamma. Extern revision kommer även under kommande år att skötas av Mazars SET Revitionsbyrå med Anna Forsslund som huvudansvarig.
  • Studentrådspresidium under verksamhetsåret 20/21 blir Kristian Kull (omval, studentrådsordförande), Christian Bratt (omval, vice studentrådsordförande) och Josefin Stern (nyval, studentrådssekreterare).
  • Valberedning kommer under verksamhetsåret 20/21 bestå av Sara Emnegard, Linnea Eriksson, Leif Karlsson (sammankallande) och Daniel Kyriacou.

Vi önskar er alla varmt välkomna och hoppas och tror att ni är rejält taggade på ett vidunderligt verksamhetsår!