Den 10 maj 2021 fyller arbetet med att sammansluta studenterna i Stockholm 125 år. Sedan 1896 har Högskole- och Akademiförbundet i Stockholm, Stockholms studentkår, Stockholms förenade studentkårer och numera Stockholms studentkårers centralorganisation arbetat för att göra Stockholm till en än mer bättre studentstad. I 125 år har frågor om studenters hälsa, bostäder och ekonomi stått i fokus och, kanske, viktigare än någonsin.

SSCO består av 40 elev- och studentkårer runtom i Stockholmsregionen som gemensamt äger och utgör vår verksamhet, vår politik och våra förtroendevalda. I Vårt arbete för att göra Stockholm till en bättre stad att vara student i krävs det att SSCO är och uppfattas som öppna, tydliga och trovärdiga i ett visuellt och textuellt språk som kan kommunicera för hela Studentstockholm.

Under hösten 2019 fattade styrelsen beslut om en ny kommunikationspolicy för organisationen. Där stipulerades just öppenhet, tydlighet och trovärdighet som SSCO:s kommunikativa grundprinciper att gälla för de vi kommunicerar med såväl som mot. Med detta och det stundande jubileumsåret i åtanke bestämdes det att måla om organisationen och även ersätta den grafiska profilen som präglat SSCO sedan 2010.

Vi behåller det långa namnet Stockholms studentkårers centralorganisation, som stipuleras i våra stadgar men adderar en lättare och mer vardaglig variant: Stockholms studentkårer. Namnet är en återknytning till namnet vi bar innan vi blev just centralorganisationen och förväntas göra organisationsnamnet enklare att lägga på minnet och använda i det dagliga arbetet. Ibland är heller inte organisationsformen vidare relevant; det vi vill lägga tyngd vid är istället vad och vilka vi är och jobbar för. Vi är SSCO – Stockholms studentkårer.

Vi målar även fortsätt i blått som huvudfärg, men i en klarare och tydligare nyans. Den nya färgen heter Kungshamra och är namngiven efter vårt bostadsområde i Bergshamra som vi tilldelades av Kung Gustav VI Adolf. Vi tillför däremot fler färger till vår repertoar och kommunicerar med rosa (Nyponet) och grön (Medicinaren) som också är namngivna efter våra bostadsområden hos SSSB. Tillsammans med deras Light-varianter skapar vi vackra och klassiska kontraster att gå i linje med kommunikationspolicyns grundprinciper.

Den nya profilen har påbörjat sin implementering under våren och ska stå klart den 1 juli 2020 när vi träder in i jubileumsåret. När denna del är klar kommer vi att gå in i en ny fas för att vidare undersöka hur vi som politiskt påverkande medlemsorganisation fortsatt kan utveckla vår kommunikation till våra mot- och medparter. Vi ser varmt fram emot att göra SSCO till det bästa möjliga tillsammans med er.

Har ni frågor om den nya grafiska profilen är ni varmt välkomna att kontakta SSCO:s kansli.

Vänligen,
SSCO Styrelse genom


Oskar M Wiik
Ordförande