Den 11 juli var det åter dags för överlämning och denna gången var det den avgående och den nytillträdda valberedningen som steg in genom dörrarna på Studentpalatset. Valberedningen inom SSCO har till uppdrag att bereda val till styrelse, revisorer och studentrådspresidium för SSCO samt styrelse och revisorer för SSSB och lägga förslag på konstellationer till studentrådet som är SSCO:s årsmöte som infaller i november och maj varje år. Valberedningen har alltså ett stort och viktigt uppdrag inom organisationen.

Dagen inleddes med ett pass av Emilia Wikström Melin som gav konkreta tips för valberedare att tänka på och föreläste också om makt, mångfald, jäv och transparens inom valberedningens arbete. Emilia Wikström var vice ordförande för SSCO verksamhetsåret 2012/13 och har idag mångårig erfarenhet inom valberedningsuppdraget, bland annat som nuvarande sammankallande för Stockholm Prides valberedning. Dagen fortsatte med organisatorisk kunskapsutjämning, utvärdering av det föregående verksamhetsåret och planering inför 2020/21.

Valberedningen består för verksamhetsåret av

Sara Emnegard

Sara Emnegard är valberedningens nytillskott för året och kommer närmast från Stockholms universitet. Sara har en mångårig erfarenhet från organisationer och studentrörelsen som bland annat tidigare ordförande för Samhällsvetenskapliga föreningen och numera styrelseledamot för både Stockholms universitets studentkår och Sveriges förenade studentkårer.

Linnea Eriksson

Även Linnea Eriksson kommer från Stockholms universitet men från studentkåren DISK där hon nu sitter som vice ordförande. Linnea satt i valberedningen även under föregående verksamhet och har bredvid sina studier aktivt engagerat sig i den studiesociala verksamheten genom blanda annat DISK:s klubbmästeri och Students’ Nobel NightCap (SNNC).

Leif Karlsson

Leif Karlsson är tidigare student och doktorand vid Karolinska institutet där han även suttit som ordförande för studentkåren Medicinska föreningen under verksamhetsåret 2018/19. Under förra verksamhetsåret satt Leif i valberedningen som ledamot men har för detta år trätt in i rollen som sammankallande.

Daniel Kyriacou

Daniel Kyriacou var ledamot i SSCO:s styrelse under 2016/17 och 2017/18 och nu påbörjar han sitt tredje år i valberedningen. Daniel kommer precis som Linnea från Stockholms universitet med studentkåren DISK som hemmakår.

Inför studentrådets novembersammanträde ska nya ledamöter till SSSB:s styrelse väljas jämte nya revisorer och ett fyllnadsval till SSCO:s valberedning. Mer information om valen kommer närmre dagen så håll utkik i våra kanaler. Vill du ta direkt kontakt med valberedningen kan du göra det genom val@ssco.se. Samtliga förtroendevalda inom SSCO finner du på ssco.se/fortroendevalda.

 

På bilden: Sara Emnegard (ledamot 2020/21), Linnea Eriksson (ledamot 2019/20 & 2020/21), Josefine Andersson (ledamot 2019/20) och Daniel Kyriacou (sammankallande 2019/20 och ledamot 2020/21)