I måndags, den 24 augusti, släppte SFS sin årliga bostadsrapport. Vid en första anblick är det lätt att bli lite upprymd – hela tio städer har flyttats upp minst ett steg på den röd-gul-gröna skalan, vilket innebär att situationen bedöms ha förbättrats sedan förra året. Samtidigt har inte en enda flyttats ner, det vill säga fått ett försämrat läge. Upplyftande, som sagt, men är det hela sanningen?

Vid en närmare anblick uppges med varierande nivå av övertygelse i stad efter stad (med ett fåtal undantag) att anledningen stavas coronapandemin. De internationella studenterna är färre, på håll närmst försvinnande få, och med det finns en minskad beläggning på de delar av beståndet som normalt hyrs ut till dessa studenter. På flera orter har sådana bostäder istället hyrts ut till inhemska studenter, och med detta har det tillgängliga beståndet för inhemska studenter ökat. Efter en ovanlig vår och en höst där fler än någonsin antagits till högre utbildning är det naturligtvis positivt att fler bostäder finns tillgängliga – men det är i sammanhanget viktigt att problematisera huruvida det kan betraktas som reell förbättring, när anledningen till det tillgängliga beståndet är av temporär karaktär. Att situationen är bra nu kan inte tas som garant för att den kommer att vara det när dessa studenter återvänder. Och dessutom: även om det är bra att nya inhemska studenter får tillgång till en bostad nu, hur blir då situationen nästa höst, när nya internationella studenter anländer? Att luta sig tillbaka är att skjuta problemet på framtiden.

I Stockholm är läget, inte särskilt överraskande, oförändrat – vår långvarige vän Den Röda Varningstriangeln sitter alltjämt osnyggt bredvid namnet. På rapportens sida 28 har vi fått svara på frågor kring läget i staden, och där står följande att läsa:

“Bostadsbristen i Studentstockholm har länge varit ett faktum. Oavsett vilken modell som används för att räkna studenterna i regionen, står det klart att det fortfarande är en otroligt svår situation med långt större efterfrågan än utbud på såväl centrala lägen som ytterstadslägen. Tillskottet på studentbostäder påverkas av den ekonomiska situationen under och efter pandemin, och detta skapar ett mycket osäkert läge både nu och i överskådlig framtid.

 

Studenter vittnar om svårigheter att fokusera på studierna, då den aktiva jakten efter bostad fortsätter långt in på terminen — och då handlar det oftast om temporära boenden. För ett eget kontrakt får Stockholmsstudenten vänta i allt från ett halvår för korridorsrum upp till fem-sex år för större studentlägenheter. Kortare tider förekommer, men utgör ännu undantag. Hyrorna varierar fortsatt, men en studentetta har de senaste åren legat på strax över 5 000 kronor i snitt, och nyproduktionen ligger än högre, drygt 6 000 kronor i snitt.

 

Möjligheten att säkra boende genom de kontakter som vanligtvis knyts vid terminsstarten är i år mindre, då många aktiviteter är inställda. När varken förstahandsmarknaden eller kontakter kan ge svar hänvisas Stockholmsstudenterna till andrahandsmarknaden, där de ofta tvingas acceptera orimligt höga hyror (snitthyran för en andrahandsetta i Storstockholm är drygt 8 000 kronor). Alternativet blir att inte alls flytta till studieorten, eller i värsta fall helt avstå studieplatsen. SSCO arbetar fortsatt med politisk påverkan och att erbjuda tryggare lösningar, till exempel via andrahandsförmedlingen Akademisk kvart, där vi nyligen sänkt den tillåtna hyresnivån.”

Förhoppningsvis kommer pandemin med tid och stund att ebba ut, och Sverige även i framtiden vara ett attraktivt utbildningsmål för de internationella studenterna. Men detta förutsätter att bostadspolitikens aktörer inte får hybris av att läsa att deras stad numera är grönmarkerad, eller för den delen och än värre, ta åt sig äran. Vi har inte råd att slappna av nu. Utan fortsatt och förstärkt studentbostadsbyggande kommer vi, när dammet har lagt sig, på nytt att se bostadsbristens fula tryne – även om 2020 var året då just Din stad hade skjutsats uppåt på skalan. Vårt stalltips är att använda denna tid av stiltje för att rusta för den tid som kommer – för den kommer.

Här kan du läsa SFS Bostadsrapport 2020 i sin helhet.