I förra veckan deltog SSCO:s kansli på projektinvigningen av Björkhagen, där Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) nu inleder arbetet med 166 nya studentbostäder som ska stå klara 2022. Vi bjöds på strålande väder, bra panelsamtal där bland andra ordförande Oskar M Wiik deltog, och kunde för första gången på månader försiktigt mingla med våra branschkollegor.

Björkhagen, som ligger på gröna linjen i sydöstra Stockholm, är ett speciellt projekt; i arbetet med att utforma bostäderna har SSSB genomfört undersökningar om hur studenterna vill bo. Vissa saker var självklara, till exempel att studenter hellre delar kök än badrum, men andra har varit av stor nytta för utformningen. Undersökningen omfattade flera tusen enkäter, djupsamtal och gruppdiskussioner, enligt vd Ingrid Gyllfors. Mot bakgrund av svaren har bostäderna utformats med till exempel bredare entrébalkonger som möjliggör socialt umgänge, och de privata delarna har placerats längst in i bostaden.

I panelsamtalet, som modererades av Studentbostadsföretagens vd Stina Olén, deltog utöver Oskar M Wiik och Ingrid Gyllfors även Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, samt Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M) i Stockholm. Panelen diskuterade hur coronapandemin har påverkat bostadsbyggandet, vilka svårigheter som väntas på kort och lång sikt och hur /student/bostadens roll har förstärkts under pandemin då den digitala undervisningen innebär att studenter spenderar mer tid i hemmet. Ökningen av de digitala inslagen i undervisningen måste tas med i beräkningen vid byggplanering av nya studentbostäder, menade Ingrid Gyllfors, som även underströk vikten av att se till att kollektiva boendelösningar är säkra och trygga för studenterna även i olika typer av kriser. Sigbritt Karlsson väckte frågan om hur lärosäten fortsätter vara attraktiva för fysisk undervisning när allt större del av undervisningen blir digital och efterlyste ett tätare samarbete mellan lärosäten och byggaktörer för att formulera vad studenter behöver för en god arbetssituation i hemmet.

Joakim Larsson, Sigbritt Karlsson, Oskar M Wiik och Ingrid Gyllfors i panelsamtal.

Frågan om tillgänglighet diskuterades också. Joakim Larsson nämnde att produktionen av studentbostäder skulle kunna öka med 10-15 % vid ändrade tillgänglighetskrav, att innovationerna blir fler om regelverket förenklas och efterlyste samtal om hur större flexibilitet skulle kunna skapas vid byggandet av studentbostäder. På publikfråga gällande SSCO:s inställning i tillgänglighetsfrågan, svarade Oskar M Wiik att vi alltid kommer att vara för tillgänglighetsanpassningar, men att definitionen av tillgänglighet måste innefatta mer än bara “här får en rullstol plats”. Med tanke på studentgruppens heterogenitet behöver vi inkludera fler aspekter, till exempel psykosociala faktorer, och baserat på en förbättrad definition kan vi återigen diskutera hur tillgänglighetsanpassningar bäst görs. Att förändra definitionen av tillgänglighetsanpassning betyder inte att kvalitén på bostäderna tillåts att bli sämre – de bör fortfarande vara bra, tåliga och av god standard.

Hyrorna för de blivande lägenheterna I Björkhagen är inte färdigförhandlade, men Ingrid Gyllfors erfor att de kommer att landa på cirka 6 000 – 7 000 kronor i månaden för en etta. Lägenheterna blir stora och det är inte billigt att bygga nytt – men man kan inte inte bygga på grund av det, menade hon. Vidare hade hon gärna sett en möjlighet att bygga treor med två kontrakt, något även SSCO har efterlyst länge men som lagen i dagsläget inte medger.

Som avslutning fick panelen berätta vad de tycker att just Björkhagen-bostäderna betyder för Stockholm och om det fanns något de var särskilt nöjda med. Joakim Larsson tyckte att det nya projektet har inarbetats på ett bra sätt i den befintliga omgivningen, men beklagade att det har hunnit gå hela tio år sedan markanvisningen gavs. Ingrid Gyllfors var nöjd över att kunna realisera studenternas önskemål och spänd på att se hur det sociala livet ska välla ut ur bostäderna. Oskar M Wiik sa att det är ett steg i rätt riktning och att studentrörelsen är glad över varje nybyggd studentbostad, även om det är hutlöst att det tagit så lång tid sedan marken anvisades, vilket Sigbritt Karlsson instämde i.

Som avslutning fick Oskar, Ingrid och Joakim signera det plakat som kommer sitta på huset när det väl är färdigt. Vi ser fram emot att följa arbetet, och än mer att senare inviga det!

Oskar M Wiik signerar plakatet till huset.