SSCO – Stockholms studentkårer grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholm. SSCO har i dagsläget runt 40 medlemskårer, och tillsammans arbetar vi för ett bättre Studentstockholm med fokus på studenters bostäder, ekonomi och hälsa.

Under hösten 2020 ska SSCO genomföra en kartläggning av hur Stockholmsstudenternas ekonomi ser ut i realiteten. I detta ändamål utlyses härmed ett uppsatsstipendium om 20 000 kronor till en eller flera studenter som under höstterminen 2020 vill skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats på området. Den vi söker studerar med fördel ekonomi, statsvetenskap eller statistik, är väl förtrogen med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och har ett intresse för studentpolitik.

SSCO kommer att bistå studenten/studenterna med stöd, men du som söker ska ha en högskola eller ett universitet som huvudman samt en handledare vid lärosätet.

Förutsättningar för utdelning av stipendiet

  • Uppsatsen ska behandla studenters ekonomiska förutsättningar i realiteten.
  • Uppsatsen ska vara välskriven och godkänd av universitetet eller högskolan.
  • Uppsatsen skrivs under höstterminen 2020.
  • Uppsatsen kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå.
  • Uppsatsens författare ska vara medlem i en SSCO-ansluten studentkår.
  • SSCO har rätt att använda uppsatsen i sin kommunikation.

Vid flera författare delas stipendiesumman lika. Eventuell vinstskatt betalas av stipendiemottagaren/mottagarna.

Så här gör du för att ansöka

Ansökan, som utgörs av intresseanmälan, personlig motivering samt metodbeskrivning, skickas till polsekr@ssco.se senast den 4 oktober 2020 kl. 23.59. Om du har frågor om stipendiet, kan du kontakta oss på samma adress.

Här kan du läsa och skriva ut dokumentet i pdf.