SSCO:s studentråd ska den 14 november 2020 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO och SSSB. I den här nomineringsanmodan informerar vi om de val som valberedningen ska bereda och beskriver de utlysta uppdragen.

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSSB:

 • 2 ledamöter till SSSB:s styrelse
 • 1 suppleant till SSSB.s styrelse
 • 1 sakrevisor för SSSB
 • 1 sakrevisorssuppleant till SSSB
 • Auktoriserad revisor för SSSB

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet presentera följande nomineringar:

 • 1 ledamot till SSCO:s valberedning (fyllnadsval)

Här kan du läsa mer om de olika uppdragen!

 

Nomineringsrätt

Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer medlem i en medlemskår, SSCO:s styrelseledamöter och SSCO:s studentrådsledamöter samt valberedningen.

Nomineringshandlingar

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen via val@ssco.se och innehålla:

 • Kandidatens CB och personligt brev (inklusive e-postadress och telefonnummer)
 • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt enligt ovan)
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen (e-postadress och telefonnummer)

Märk mailet med “Nominering [Förnamn Efternamn]”.

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och eventuella kompletteringar) är 21 oktober 2020 kl. 23.59.

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

 • Stadga inklusive valordning för Stockholms studentkårers centralorganisation
 • Stadga för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
 • Arbetsordning för valberedningen
 • Jämlikhetspolicy för Stockholms studentkårers centralorganisation

Boka möte/samtal med valberedningen

Valberedningen vill ha en god dialog för att informera om de utlysta uppdragen men också fånga upp de perspektiv och medskick från medlemskårer, styrelse och studentrådsledamöter. Därför hoppas vi att ni vill bjuda in valberedningen på besök eller ha samtal via telefon eller annat digitalt verktyg under nomineringsperioden.

Valberedningen arbetar helt ideellt men har under nomineringsperioden avsatt extra tid i våra kalendrar för att vara extra tillgängliga för besök och samtal.

Intervjuer med kandidater

Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer med kandidater. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna digitalt mellan 24 och 28 oktober.

Marknadsföring

För att nå ut till så många studenter som möjligt behöver vi er hjälp! Vi vill uppmana er att sprida informationen och uppmuntra studenter att kandidera till de utlysta uppdragen!

Viktiga datum

1 oktober – 21 oktober Nomineringsperiod

7 oktober – 21 oktober Bokning av möten med valberedningen

21 oktober Deadline för nomineringar kl. 23.59

24 oktober – 28 oktober Intervjuer och referenstagning

30 oktober Valberedningens förslag presenteras

14 november SSCO Studentråd äger rum

Kontakt med valberedningen

Valberedningen nås via val@ssco.se

Med vänliga hälsningar,

SSCO:s valberedning 2020/21
Leif Karlsson (sammankallande), Sara Emnegard, Linnea Eriksson och Daniel Kyriacou.