Härmed kallas Stockholms studentkårer till studentrådets novembersammanträde 2020

Studentrådet är SSCO:s årsmöte där medlemskårerna samlas för att fatta långsiktiga beslut om organisationen och dess riktning – och till årets upplaga lägger styrelsen fram något lite extra speciellt.

SSCO har två årsmöten per år; ett i maj där vi lägger grunden för det kommande verksamhetsåret och ett i november där medlemskårerna kvalitetssäkrar det föregående verksamhetsåret. För detta novembersammanträde lägger styrelsen för första gången fram ett förslag på en gemensamt antagen politik för hela Studentstockholm. Detta gör vi utifrån våra politiska områden studenters hälsa, ekonomi och boende. Vi ser så mycket fram att diskutera propositionerna tillsammans med er såväl innan som under sammanträdet.

Styrelsen lämnar också fram två dokument vi önskar er vägledning i att revidera. Vår verksamhet har precis som många andras påverkats av pandemin och det har varit med klumpar i hjärtat vi behövt ställa in och flytta på några av Studentsveriges största och anrikaste evenemang. Styrelsen kommer alltså att lämna fram förslag på reviderade planer för verksamhetsåret.

Det blir, som allting annat, helt enkelt ett annorlunda årsmöte där vi inte bara blickar tillbaka på verksamhetsåret som gått utan också ska reflektera kring nu, här och utveckla Stockholms studentkårers kraftfulla röster för att möta studentbostadskrisen och ge oss hållbara ekonomiska och sociala möjligheter att må bra som studenter i Sveriges största studentstad.

Har du frågor inför studentrådet kan du vända dig till:

Elin Markgren
Kanslisekreterare
E-post: info@ssco.se

Varmt välkommen till SSCO:s studentråd den 14 november 2020. All information har skickas ut till medlemskårerna via e-post.

På uppdrag av styrelsen,

Oskar M Wiik
Ordförande