SSCO:s studentråd ska den 14 november 2020 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO och SSSB. Detta utskick är till för att kompletera tidigare utskick då två begäran om entledigande har inkommit. En för vice ordförande samt en för styrelseledamot för SSCO.  Detta innebär att det blir en viss förskjutning i tidsramen för valprocessen för dessa två poster jämfört med de andra utlysta posterna. Viktiga datum och deadline för ansökningar till uppdragen som vice ordförande samt styrelseledamot finner ni längre ner.

Det är valberedningens ansvar att inför studentrådet bereda följande val till SSCO

  • Vice ordförande
  • 1 ledamot till SSCO:s styrelse

Här kan du läsa mer om uppdragen!


Nomineringsrätt

Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer, medlem i en medlemskår, SSCO:s styrelseledamöter och SSCO:s studentrådsledamöter samt valberedningen.

Nomineringshandlingar

Alla nomineringar ska skickas till valberedningen via val@ssco.se och innehålla:

  • Kandidatens CB och personligt brev (inklusive e-postadress och telefonnummer)
  • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och typ av nomineringsrätt enligt ovan)
  • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen (e-postadress och telefonnummer)

Märk mailet med “Nominering [Förnamn Efternamn]”.

Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar men det är inget krav.

Om valberedningen upptäcker att en inkommen nominering är ofullständig kommer vi snarast möjligt att kontakta den som skickat in nomineringen. Deadline för att skicka in nomineringar (och eventuella kompletteringar) är 28 oktober 2020 kl. 23.59.

Valberedningens utgångspunkter

Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:

  • Stadga inklusive valordning för Stockholms studentkårers centralorganisation
  • Stadga för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
  • Arbetsordning för valberedningen
  • Jämlikhetspolicy för Stockholms studentkårers centralorganisation

Boka möte/samtal med valberedningen

Valberedningen vill ha en god dialog för att informera om de utlysta uppdragen men också fånga upp de perspektiv och medskick från medlemskårer, styrelse och studentrådsledamöter. Därför hoppas vi att ni vill bjuda in valberedningen på besök eller ha samtal via telefon eller annat digitalt verktyg under nomineringsperioden.

Valberedningen arbetar helt ideellt men har under nomineringsperioden avsatt extra tid i våra kalendrar för att vara extra tillgängliga för besök och samtal.

Intervjuer med kandidater

Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer med kandidater. Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna digitalt mellan 31 oktober – 4 november.

Marknadsföring

För att nå ut till så många studenter som möjligt behöver vi er hjälp! Vi vill uppmana er att sprida informationen och uppmuntra studenter att kandidera till de utlysta uppdragen!

Viktiga datum

19 oktober – 28 oktober      Nomineringsperiod

19 oktober – 28 oktober      Bokning av möten med valberedningen

28 oktober                             Deadline för nomineringar kl. 23.59

31 oktober – 4 november     Intervjuer och referenstagning

7 november                           Valberedningens förslag presenteras

14 november                         SSCO Studentråd äger rum

Kontakt med valberedningen

Valberedningen nås via val@ssco.se

Med vänliga hälsningar,

SSCO:s valberedning 2020/21

Leif Karlsson (sammankallande), Sara Emnegard, Linnea Eriksson och Daniel Kyriacou.