Efter beslut av Stockholms regionpolitiker, med kollektiv- och miljöborgarråd Tomas Eriksson (MP) i spetsen, är det nu möjligt att köpa studentårskort med månadsabonnemang. Med den nya betallösningen blir månadspriset för studenterna nästan 75 kronor lägre.

Den nya betallösningen “Årskort för vuxna studenter” innebär att studenter som första grupp kan köpa ett årskort med månadsvis betalning och bindningstid på tolv månader. Årskortet är det billigaste alternativet om man ser till månadskostnaden, men få studenter har möjlighet att betala de 6 550 kronor kortet kostar på en och samma gång. Med beslutet om abonnemang delas kostnaden upp utan att förändras, och priset per månad blir då 546 kronor. Den nya månadskostnaden motsvarar priset för månadskortet för studenter år 2017 (550 kronor) och innebär ett tioprocentigt avdrag på det vanliga studentpriset på månadskortet (620 kronor).

Upplägget testas nu för studenter. Efter en utvärdering längre fram ska regionpolitikerna besluta om möjligheten till abonnemang ska införas permanent för såväl studenter som andra resenärgrupper. SSCO hoppas på ett gott utfall och att lösningen blir permanent.

– Detta är så klart ett oerhört välkommet initiativ, och vi är glada att det är just studenterna som får vara först ut med att testa lösningen och därigenom kunna spara pengar. För studenter som vet att de kommer att studera en tid framöver blir detta ett bra sätt att spara in på kostnaderna. Sen behöver vi fortsätta arbeta för att få studentplånboken att räcka till. Studenter går back varje månad och stora fasta kostnader som kollektivtrafikkort blir en tung belastning, säger Oskar M Wiik, ordförande för SSCO.

Beslutet om att testa metoden togs redan i september 2019, men har alltså trätt i kraft först nu. Enligt uppgift beror den uteblivna reklamen på coronapandemin.