I lördags, den 14 november, hölls SSCO:s Novemberstudentråd. Studentrådet tog beslut om nya politiska program, förändringar i stadgan och val till en rad poster i SSCO och SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Här är de viktigaste besluten!

  • SSCO antog politiska program på områdena bostadspolitik, högskolepolitik och ekonomipolitik. Programmen är ett led i att ta fram politik som är förankrad hos medlemskårerna och att skapa transparens i såväl interna samtal som externa samarbeten. Ni kommer snart kunna läsa programmen här på hemsidan, stay tuned!
  • Studentrådet beslutade om förändringar av SSCO:s stadga. De stora förändringarna är att SSCO Stockholms studentkårer blir ett förbund, att studentrådet därmed framåt blir förbundskongressen samt skrivelser om misstroendeförklaringar tagits in i stadgan. I övrigt genomfördes en rad justeringar av redaktionell karaktär.
  • SSCO har en ny vice ordförande! Per den 1 januari går Emilia Kaufeldt på som vice ordförande hos SSCO. Emilia har tidigare varit styrelseledamot samt haft rollen som förbundssekreterare hos SSCO. Emilia kommer från DISK vid Stockholms universitet. Välkommen Emilia, till din nya position!
  • Sebastial Villarroel valdes till ny styrelseledamot, och även han går på sitt uppdrag den 1 januari. Sebastian kommer från DISK vid Stockholms universitet. Välkommen Sebastian!
  • Val hölls också till en del andra förtroendeposter inom SSCO och SSSB, bland annat avseende ledamöter i SSSB:s styrelse samt revisorer.

Utöver dessa beslutspunkter fick studentrådet rapport från verksamheten av såväl SSCO som SSSB genom ett inledande tal – och vi har verkligen gjort grejer! Trots att pandemin har satt käppar i hjulet för en del av våra verksamheter, inte minst våra studiesociala delar, kan vi konstatera att första delen av verksamhetsåret har varit fullspäckad. Nu ser vi fram emot spurten innan jul!

Frågor om studentrådet?
Kontakta oss!