“Köandet till grupprummen klockan 08.30 på morgonen är från alla Stockholms studenthåll som nu förlorar sin centrala, neutrala och samtidigt kostnadsfria plats att bedriva sina studier.”

Öppet brev från SSCO:s ordförande: Hyresavtalet för Studentpalatset har avslutats

Den 25 november undertecknade jag Stockholms universitets uppsägning av vårt hyreskontrakt med utflytt den 31 augusti 2021. Som det ser ut nu stänger vi Studentpalatset för gott i juni och detta är inget annat än en stor sorg för Stockholms studenter.

Huset uppfördes åren 1925–27 genom en donation från Stockholms stad till Stockholms universitet och sedan 1998 har SSCO, genom vårt dotterbolag Studentpalatset AB, ansvarat för driften och erbjudit studieplatser för studenter vid Handelshögskolan, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola som också varit med och finansierat verksamheten. Akademiska hus har sedan dess nuvarande form ägt huset med Stockholms universitet som hyresvärd vilka SSCO i sin tur hyr utav.

2017 fastställde Stockholms universitet en ny lokalförsörjningsplan där det stipulerades att lokaler som Sveaplan och Studentpalatset skulle sägas upp för att centralisera sina campus till Frescati och (snart) färdigställda Albano. Beslutet om uppsägning kommer därför inte oannonserat, om än till synes ogenomtänkt.

Det är inte ovanligt för Studentpalatset att ha ungefär 1000 inpasserande studenter om dagen och även om Stockholms universitets studenter är många är de långt ifrån alla. Köandet till grupprummen klockan 08.30 på morgonen är från alla Stockholms studenthåll som nu förlorar sin centrala, neutrala och samtidigt kostnadsfria plats att bedriva sina studier.

Mellan 14 000 och 23 000 studenter varje månad kommer från och med hösten 2021 slåss ytterligare om lärosätenas egna, ofta begränsade, utrymmen. Vi hoppas att Stockholms högskolor och universitet inser hur viktigt Studentpalatset har varit för Stockholms studenter och, om inte annat, tar ett individuellt ansvar i att på andra sätt säkra en god studiemiljö för våra studenter.

Oskar M Wiik
Ordförande, SSCO – Stockholms studentkårer

Presskontakt

E-post: ordf@ssco.se
Telefon: 070-899 77 15