Nobel – Stockholms studenters största högtid. Varje år deltar ungefär 300 studenter vid Nobelfesten och studenterna, med de karakteristiska vita och grå hattarna, har blivit ett uppskattat inslag både i Sverige och utomlands. I kulisserna arbetar SSCO:s övermarskalksämbete hårt för att organisera studenternas hyllning till världens mest framstående forskare.

Nu har ännu ett år passerat sedan studentkårerna lyfte sina fanor på Stadshusets balustrad, och det är åter tid för Nobeldagen. Detta år, som vi alla tråkigt nog vet, har dock varit ett mycket speciellt år, och för bara andra gången sedan det första firandet år 1901 har banketten ställts in.

Under Nobelveckan firas och belyses alla nobelpristagare, deras forskning och framsteg, och bakom kamerorna pågår ett stort arbete för SSCO:s övermarskalkar. Planering av marskalkarnas roll under Nobelfirandet kräver gott samspel med Nobelstiftelsen för att säkerställa att firandet flyter på.

SSCO stöttar Nobelfirandet med den stora berömda fanborgen som under pristagarnas tal höjer studentkårernas fanor i deras ära och samordnar marskalkarna under banketten, ceremonin i Konserthuset och minglet i Nordiska Museet. Dessa är bara några exempel där våra övermarskalkar, tillsammans med våra medlemskårer, inställer sig för att stötta och göra gästernas tid under firandet minnesvärd.

Trots att firandet i år har fått stå tillbaka mot pandemin, fortsätter vårt arbete med förberedelser inför samarbete kommande år. Vi är redo för att återigen sammankalla fanborgen och marskalkskåren för att förgylla Nobelfirandet. Nu höjer vi glasen för studenterna, framtidens forskning, mänsklighetens framsteg, och i förhoppning att vi snart får sammankalla Stockholms studentkårers gemensamma fanborg och dansa med nobelpristagarna på Students’ Nobel NightCap igen.

Skål!

Henrik Borgenhäll
Övermarskalk

Elise Sesemann
Vice övermarskalk

Oskar M Wiik
Ordförande