Helgen den 16-17 januari samlades styrelsen för terminens första och verksamhetsårets fjärde sammanträde för att framtidsspana och utveckla SSCO.

Under helgen har styrelsen tagit fram grundstenar gällande propositioner för 2021/22 års verksamhetsplan och ekonomiska ramar, tillsammans med Ingrid Gyllfors (vd för SSSB) snackat förutsättningar för studentbostadsbyggande i relation till SSCO:s bostadspolitik och fördjupats i vad en medlemsburen och etablerad politik för Stockholms studenter och studentkårer innebär för oss.

Under söndagen fattade styrelsen även en hel del beslut som redovisas nedan. Protokollet i sin helhet publiceras på ssco.se under fliken Förtroendevalda senast 31 januari 2021.

Utlysning av projektbidrag från SSSRSF 2021

Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden (SSSRSF) är en fond där våra medlemskårer vartannat år kan söka pengar för huvudsakligen mottagningsverksamhet. Totalt finns det i år 150 000 kronor att söka från och med slutet av januari till och med 21 mars. Utbetalning vid beviljad ansökan sker i maj. Vi vill uppmuntra alla våra medlemskårer att söka bidrag från oss! Mer information publicerar vi inom kort.

Stockholms studentvän 2021

Stockholms studentvän är en utmärkelse som SSCO har delat ut årligen sedan 2004 till företag, organisationer och individer som gjort något extraordinärt för Stockholms studenter och studentkårer under året. 2020 gick utmärkelsen till Karol Vieker, Equality and Diversity Manager vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelsen kommer snart att publicera utlysningen men redan nu kan du med din kår fundera över vem som har varit en viktig spelare för studenters förutsättningar i Stockholm och för detta borde hyllas lite extra. Årets nomineringskommitté består av Emilia Kaufeldt, Kajsa Nilsson och Oskar M Wiik från styrelsen. Utmärkelsen kungörs i anslutning till 30 april, vanligtvis i samband med studenternas valborgsfirande på Skansen.

Läs mer om Stockholms studentvän här

Förändringar i styrelsen 2021

Hugo Thorén och Emmanuel Zavalis begärde under hösten entledigande från sina uppdrag vilket har medföljt några förändringar i styrelsen. Vi välkomnar  bland annat varmt Sebastian Villarroel som också är ordförande för Studentkåren DISK som ny ledamot i styrelsen. Tidigare styrelsesuppleant Nikita Zabzine är nu ledamot och Emilia Kaufeldt tillträdde 1 januari som ny vice ordförande för resterande delen av verksamhetsåret. Styrelsen har nu även fastställt Emilias arvoderingsgrad till 20 % och valt Nikita Zabzine som ny ekonomipolitisk rådgivare. Den nya arbets- och delegationsordningen finner ni bland våra styrdokument.

Har du frågor om innehållet eller styrelsen kan du kontakta vice ordförande Emilia Kaufeldt på vordf@ssco.se eller 070-899 77 14.