Stockholms studentvän är SSCO:s utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, och för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen har delats ut årligen sedan 2002.

De som kan nominera till denna prestigefyllda utmärkelse är medlemskårer, förtroendevalda och personal inom SSCO, samt organ med anknytning till SSCO såsom stiftelser och bolag.

Ta chansen att nominera till Stockholms studentvän 2021 nu!

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera en enskild person, en grupp av personer, tjänstemän, organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller del av kommun.

Den eller de som nomineras till Stockholms studentvän ska ha gjort insatser för att:

 • förbättra Stockholms studenters ekonomiska och sociala situation,
 • skapa debatt och uppmärksamhet kring viktiga problem som berör Stockholms studenter,
 • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer, eller
 • på andra sätt förbättra Stockholm som studentstad.

Hur nominerar jag?

Nomineringar med motiveringar skickas in via detta formulär till Josefin Stern, politisk sekreterare vid SSCO. Formuläret finner du också längst ner här på sidan.

Nomineringsstopp

Nomineringsstopp är söndag 14 mars 2021 kl. 23.59.

Hur koras vinnaren?

SSCO:s styrelse väljer ut tre kandidater till Stockholms studentvän 2020 utifrån inkomna nomineringar. En av dessa beslutar styrelsen om att kora till vinnare. Vinnaren kontaktas under mars/april och presenteras sedan under Valborgsmässofirandet. I och med den rådande coronapandemin kommer firandet i år att ske digitalt.

Tidigare vinnare

 • 2002 Ulf Adelsohn (Landshövding, Stockholms län)
 • 2003 Svenska Bostäder (Studentbostadsföretag)
 • 2004 Tidningen Studentliv (TCO-ägd studenttidning)
 • 2005 Mariana Vodovosoff (Samordnare, Huddinge Kommun)
 • 2006 Barbro Berg (Verksamhetschef, Stockholms Akademiska Forum)
 • 2007 Mats Hellström (tidigare landshövding i Stockholms län)
 • 2008 Studentskrapan (studentkomplex på Södermalm)
 • 2009 Joakim Larsson (Bostadsbolags- och ytterstadsborgarråd)
 • 2010 Carin Jämtin (Oppositionsborgarråd, Stockholms stad)
 • 2011 Kåre Bremer (Rektor, Stockholms universitet)
 • 2012 Sten Nordin (Finansborgarråd, Stockholms stad)
 • 2013 Nicke Grundberg (ordförande för SSCO 2009/10)
 • 2014 Maria Rankka (VD, Stockholms Handelskammare)
 • 2015 Riksbyggen (initiativtagare till Bopinion)
 • 2016 Albanoprojektet (1 000 nya student- och forskarbostäder)
 • 2017 Stockholms stads trafiknämnd och studentföreningen Quarnevalen (förbättrandet för och försäkrandet av framtida studentevenemang)
 • 2018 Sten Wetterblad (ordförande, Sthlm6000+) och Eliza Cedervall (sjuksköterska, Studenthälsan i Stockholm)
 • 2019 Anders Lundgren (förvaltningschef, KTH)
 • 2020 Karol Vieker (Equality and Diversity Manager vid Handelshögskolan i Stockholm)

Vad innebär utmärkelsen?

Den eller de som tilldelats utmärkelsen får för alltid bära titeln Stockholms studentvän följt av årtalet för utdelandet.

För Stockholms studenter, studentkårer och SSCO innebär utmärkelsen ett tillfälle att uppmärksamma alla de som aktivt arbetar för att förbättra för Stockholms studenter och Stockholm som studentstad. Utmärkelsen väcker alltid stor uppskattning hos både vinnaren och nominerade.

Utmärkelsen ger även SSCO och Stockholms studentkårer uppmärksamhet vilket är mycket bra för studenterna, studentkårerna och det politiska lobbyingarbetet.

Har du frågor om Stockholms studentvän är du välkommen att höra av sig till SSCO: politik@ssco.se eller telefon 076 199 77 22.

Välkommen med din nominering och motivering till Stockholms studentvän 2021!