Morgonen den 5 februari 2021 kallade regeringen till pressträff med anledning av regeringsombildning där fyra nya statsråd presenterades.

Tidigare jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kliver in som ny finansmarknadsminister. Per Olsson Fridh blir nytt statsråd för internationellt utvecklingssamarbete och Per Bolund flyttas till miljödepartementet. En oväntad och något märklig kombination tar form i Märta Stenevi som ny jämställdhets- och bostadsminister.

I 212 av Sveriges 290 kommuner råder bostadsbrist. Studentbostadsföretagens Studboguide 2020 uppges att nio av landets studieorter har problem med att erbjuda sina studenter en bostad. Inom bostadssektorn lyfts att reglerna blir allt krångligare och tuffare, att marknaden är osäker och att ingen vill ta ansvar för bostadsförsörjningen. Befolkningen själv oroar sig för renovräkningar, marknadshyror och bidrag som oftast bara försätter individen i mer skuld. Samtidigt har vi flera viktiga nationella utredningar i luften som kräver stark samordning.

I samma Sverige uppger över hälften av kvinnor som rasifieras att de missgynnas på arbetsmarknaden. Ungefär 24 våldtäkter anmäls varje dag. Ju högre upp du kommer i den akademiska hierarkin – desto färre andel kvinnor tilldelas professurer och andra högre positioner inom forsknings- och utbildningsväsendet. Det är tydligt att män och kvinnor i Sverige faktiskt inte alls har samma makt att utforma samhället och sina egna liv i dag.

För SSCO:s räkning höll vi tummarna för att få en bostadsminister med fullt fokus på bostäder som uppdrag. Vi ställer oss initialt frågande till att posten nu klumpas ihop med jämställdhetsministern. För oss är det tydligt att arbetet med bostadsförsörjningen och främjandet av ett jämställt land kräver två olika statsråd, hur mycket vi än vill räkna på gemensamma nämnare och faktorer för dessa. Jämställdhet ska vara integrerat i varje statsråds uppdrag, och jämställdhetsministern bör ha fullt fokus på sitt uppdrag utan att konkurrera med ett annat.

213 000 unga är i Sverige ofrivilligt hemmaboende. Nu ska Märta Stenevi lösa bostadsbristen utan att tumma på jämställdhetspolitiken. Vi kan inte göra annat än att hålla tummarna och själva jobba vidare för en mer jämställd akademi och goda förutsättningar för att vara student i såväl Stockholm som hela Sverige.

Oskar M Wiik
Ordförande

Källor

  1. Regeringsombildningen den 5 februari 2021 (regeringen.se)
  2. Färre kommuner har bostadsbrist (hemhyra.se)
  3. Studboguiden 2020 (studentbostadsforetagen.se)
  4. Branschrapporten 2020 (allbright.se)
  5. Våldtäkt och sexualbrott (bra.se)
  6. Andel professorer av forskande och undervisande personal (uka.se)
  7. Unga vuxnas boende (hyresgastforeningen.se)