Är du Studentstockholms nästa övermarskalk?

I år söker SSCO en övermarskalk som tillsammans med en gedigen alumniverksamhet kommer sätta färg på Stockholm. Som övermarskalk kommer du att projektleda och säkerställa studentrepresentationen på Sveriges mest högtidliga festligheter. Utöver det kommer du även vara en drivande kraft i samverkan mellan Stockholms studentpubar och skapa inspirerande och inkluderande mötesplatser.

I korthet består övermarskalksämbetets arbete av att:

 • Vara kontaktperson gentemot deltagande studentkårer och Nobelstiftelsen under Nobelfestligheterna.
 • Tillsätta Valborgsfamiljen som tillsammans med ämbetet anordnar Valborgspubrundan: en pubrunda mellan ett tjugotal studentpubar över hela Stockholm.
 • Sammankalla Stockholms gemensamma fanborg och marskalkskår inför Valborg på Skansen.
 • Leda och sammankalla Klubbmästarrådets (KMR) möten. KMR är ett forum och en samverkan mellan studentpubar i Stockholm, där erfarenheter utbyts och där hjälp och stöd mellan studentpubarna erbjuds.  
 • Delta i STAD-utbildningarna (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) för ansvarsfull alkoholservering på studentpubar. Dessutom kommer du företräda studenterna i referensgruppen ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak).
 • Ha ett ekonomiskt ansvar och löpande uppföljning till SSCO:s styrelse och arbete med att få in sponsorer till ÖMÄ:s verksamhet. 

Vi söker dig som

 • Är bekväm med snabba beslut, lyhörd, diplomatisk, flexibel och strukturerad i ditt arbete.  
 • Är stresstålig, eftersom uppdraget i perioder är mer tidskrävande och har fler bollar i luften.
 • Bejakar SSCO:s intressen inom samtliga verksamhetsområden där ÖMÄ är verksamma. 
 • Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.

Relevanta erfarenheter:

 • Projektledning
 • Gruppledning
 • Arbete med sponsorer
 • Ekonomiskt arbete och ansvar
 • Administration

Meriterande:

 • Väl förtrogen med Studentstockholm
 • Tidigare erfarenhet av styrelsearbete, föreningsarbete och/eller pubverksamhet.

I dagsläget, i och med pandemin som råder, söker SSCO en övermarskalk på 25 % under hela mandatperioden (ett år). Detta kan komma att förändras beroende på behovet inför de olika festligheterna. 

Ett normalt år är förtroendeuppdraget som övermarskalk arvoderat 100% under höstterminen och 20% under vårterminen. I detta fall krävs ett studieuppehåll under höstterminen. 

Överlämning sker enligt överenskommelse. Övermarskalkarna tillträder officiellt sina uppdrag den 1 juli 2021 och mandatperioden sträcker sig till den 30 juni 2022. Övermarskalkarna agerar också stöd till sina efterträdare under ca 6 månader efter att mandatperioden är över, och ska närvara på Nobelfestligheterna 2022 och Valborg på Skansen 2023.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till vordf@ssco.se och ska vara SSCO tillhanda senast den 25 april. Märk mailet med: “Ansökan ÖMÄ 2021/22”. Frågor kan ställas direkt till innevarande års övermarskalkar på oma@ssco.se eller till SSCO:s vice ordförande på vordf@ssco.se. 

Vi ser fram emot din ansökan!