Helt plötsligt känns det som att det inte var så längesen som verksamheterna ställdes om och vi kallade till vårt första digitala årsmöte – men tiden däremellan känns som en evighet. Låt oss alla hålla tummarna för att detta blir SSCO:s sista digitala årsmöte.

För er som är nya och får detta meddelande för första gången: Studentrådet är SSCO:s årsmöte och infaller två gånger per år; ett i maj och ett i november. Under majsammanträdet är det upp till Stockholms studentkårer att utse styrelse, valberedning, revisorer samt studentrådspresidium för det kommande verksamhetsåret och lägga grunderna i form av ekonomiska ramar och verksamhetsplan för organisationen.

Utöver ovan nämnda handlingar ligger det även en omfattande stadgerevidering på bordet att antas i andra läsningen. En revidering som styrelsen hoppas gör SSCO lättare och starkare. Vi längtar efter kloka och utvecklande diskussioner och debatter för att lägga grunden för ett ännu bättre SSCO i framtiden.

Under hösten 2020 bekräftades uppsägningen av Studentpalatset och som det ser ut nu kommer vi att flytta från våra lokaler till sommaren. Det hade varit fantastiskt att få samla er alla på palatset en sista gång men vi får helt enkelt låtsas vara där i sinnet. Om restriktioner lättar och smittrisken minskar under sommaren utlovar vi och Studentpalatset AB däremot en utflyttningsfest utan dess like.

Vi har sammanfattningsvis mycket bakom oss och en öppen värld framför oss nu när vi klivit in i vårt 125årsjubileum. Med det sagt – varmt välkomna till SSCO:s studentråd den 19 maj 2021.

På uppdrag av styrelsen,

Oskar M Wiik
Ordförande

 

Kallelse

Klicka här för att ta del av kallelsen i sin helhet tillsammans med all information du behöver inför sammanträdet.

 

Praktiska frågor

Elin Markgren
Kanslisekreterare

E-post: info@ssco.se

Mötesrelaterade frågor

Kristian Kull
Studentrådsordförande

E-post: studentradsordf@ssco.se

Valärenden

Leif Karlsson
Valberedningens sammankallande

E-post: val@ssco.se