I februari kunde SSCO berätta att den genomsnittliga Stockholmsstudenten går back 2 158 kronor varje månad om den lever på studiemedel. Den enskilt största utgiften är bostaden – att betala sin hyra.

Att vara heltidsstudent är krävande. Du måste ständigt prestera – och det under omständigheter där din tillvaro är oerhört skör. Studenter vittnar ständigt om stressen att inte ha råd att betala hyran. Om hur de måste arbeta kvällar och helger utöver sina heltidsstudier bara för att gå runt och kunna ställa fram mat på bordet när räkningarna är betalda. Om hur hela studiemedlet äts upp av orimliga hyror på andrahandsmarknaden. Om hur hyresvärdar utnyttjar studenters utsatthet och kommer med obskyra förslag när de svarar på en bostadsannons.

Marknadshyror kan leda upp till 50-procentiga hyreshöjningar, både i innerstad och ytterstad. En sådan utveckling skulle vara förödande för Stockholms studenter. Det skulle öka studenters redan ansträngda plånböcker och utsatta situation på bostadsmarknaden. Det skulle försämra hyresgästernas kollektiva inflytande över sina bostäder och det skulle också minska Stockholms attraktivitet som studieort.

Vi behöver en bostadspolitik som bygger på demokrati, på mänskliga rättigheter och klimatmedvetenhet.

SSCO – Stockholms studentkårer säger Nej till marknadshyror. För och med våra nuvarande och framtida studenter.