Det är med stor glädje vi kan berätta att utmärkelsen Stockholms studentvän 2021 tilldelas Anna-Karin Björling!

Anna-Karin är Björling är utredare vid rektors kansli vid Stockholms universitet och har bland annat arbetat fram ett nytt regelverk för studentinflytande.

Styrelsens motivering

Anna-Karin Björling brinner för studenters rättigheter och rätt att påverka sin utbildning. Under de senaste åren har hon varit drivande i att ta fram nya regler för studentinflytande vid Stockholms universitet. Det är alltid med nära dialog med studenter som Anna-Karin arbetar och hon inkluderar studenter och studentrepresentanter i varje del av arbetet. Anna-Karins driv genomsyrar också de nya reglerna för studentinflytande vid Stockholms universitet som avsevärt stärkt studenternas delaktighet och inflytande. De nya reglerna innebär bland annat:

– högre ersättning för representationsuppdrag, som också inkluderar förberedelse- och efterarbetestid,

– att det ska finnas universitetsövergripande utbildning för både studentrepresentanter och universitetets personal,

– att alla organs ordförande ska introducera nya studentrepresentanter till organet för att lättare komma in i uppdraget och säkerställa möjlighet till delaktighet,

– att studentkåren ska finnas tillgänglig på lärplattformarna för att nå ut med information om studentinflytande,

– att det ska finnas kontaktpersoner för studentrepresentation med särskilt ansvar på universitetsövergripande nivå, vilket inkluderar universitetsförvaltningen, områdesnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå eller motsvarande där beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

De nya reglerna för studentinflytande gör det lättare för studenter att bedriva påverkansarbete gentemot universitetet och få en rimlig ersättning för sitt arbete. Även om Anna-Karin tagit fram reglerna för Stockholms universitet stannar inte reglerna vid Anna-Karins lärosäte. Reglerna sprids i Studentsverige och i lärosätenas syn på studentrepresentation. Studenter använder Stockholms universitets nya regler för studentinflytande när de argumenterar med sina lärosäten. Anna-Karins eviga kamp för studenters rätt att påverka sin utbildning, gör Anna-Karin till mycket välförtjänat av titeln Stockholms studentvän 2021.

Grattis Anna-Karin!

– Hur känns det att ta emot utmärkelsen?

Jag känner mig oerhört glad och hedrad över att få ta emot denna fina utmärkelse för mitt och även andras arbete med studentinflytande vid Stockholms universitet. Det känns också som en bekräftelse på mitt engagemang för studenternas rättigheter att påverka sin utbildning och sin studiesituation. Och så roligt att ni på SSCO vill lyfta fram det vi gör på SU som något bra.

 

Men jag har inte kunnat driva detta arbete utan alla engagerade och kompetenta grupper och personer som jag har haft och har omkring mig, till exempel grupper som STING, STUT och REBUS och mina kollegor på Rektors kansli. (Ja, vi gillar förkortningar på SU (där kom det en till!).)

 

Jag hade inte heller kunnat driva detta arbete om jag inte haft universitetets ledning bakom mig. De har verkligen uppmuntrat och stöttat mig hela vägen.

 

Och sist och absolut viktigast, är det nära samarbete och den nära dialog vi har med studentkåren. Oftast tycker vi lika, ibland olika. Men, oavsett, vi lyssnar alltid på varandras argument och har en konstruktiv och öppen dialog. Det är oerhört viktigt, och en nyckel till framgång för studentinflytande.

– Vad vinner vi med ett stärkt studentinflytande?

Vi vinner först och främst högre kvalitet på själva utbildningarna genom att studenterna, inklusive doktoranderna, bidrar med sina perspektiv och sina erfarenheter i diskussioner i olika grupper av olika slag eller genom att studenterna bidrar med sina synpunkter i en kursvärdering. Studenterna kan också bidra med idéer och förslag på lösningar och förbättringar som man som chef, lärare eller administratör kanske inte har tänkt på.

 

Vi vinner även högre kvalitet i ett bredare perspektiv, t.ex. på den verksamhet som finns omkring utbildningarna och som stödjer dem. På Stockholms universitet arbetar vi till exempel för att studenterna på ett systematiskt sätt även ska vara representerade i förvaltningen där man mer indirekt arbetar med utbildningar genom t.ex. IT-system, lokaler, stödfunktioner, service etc.

 

Genom att studenterna är med och påverkar utbildningarna är de, kort och gott, med och formar sin och kommande studenters framtid.

– Hur ser du på studentinflytandet i framtiden?

Jag hoppas och tror att den tydliga organisation för studentinflytande som SU och även studentkåren nu har byggt upp ska kunna leva vidare och fungera även längre fram, nu när vi går in i förvaltning av vår modell.

 

Nu har vi också, tillsammans med studentkåren, skapat förutsättningar för ett formellt studentinflytande, t.ex. tydliggjort regler, ansvar och roller. I framtiden hoppas jag än mer på ett reellt studentinflytande, t.ex. att studenternas åsikter blir ännu mer efterfrågade, att studenterna blir lyssnade på och att deras synpunkter tas i beaktande vid t.ex. förändringsarbete. Alltså, att de i verkligheten och inte endast på papper behandlas som aktivare medskapade till sin utbildning och sin studiesituation.

– Senaste året har varit väldigt speciellt, hur tänker du kring den situation vi befinner oss i?

I den situation som vi har nu med covid, tänker jag att det också är extra viktigt att ta reda på hur studenternas upplever undervisningen, examination eller sin studiesituation. Och sedan att försöka anpassa pedagogiken till dessa förutsättningar, så att undervisningen optimalt främjar lärandet. Annars riskerar studenterna att inte lära sig det de behöver för framtiden.

OM UTMÄRKELSEN

Stockholms studentvän är SSCO – Stockholms studentkårers utmärkelse för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer, samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Utmärkelsen delas ut årligen sedan 2002.

Stockholms studentvän är ett sätt för Stockholms studenter, studentkårer och SSCO att uppmärksamma och hylla de som aktivt arbetar för att förbättra för Stockholms studenter och förbättra Stockholm som studentstad. Utmärkelsen kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa, samt individer eller grupper. Mottagaren ska ha gjort insatser för att:

  • förbättra Stockholms studenters ekonomiska eller sociala situation,
  • skapa debatt och uppmärksamhet runt viktiga problem som berör Stockholms studenter,
  • underlätta och stimulera arbetet för Stockholms studenter inom SSCO eller dess medlemskårer, eller
  • på annat sätt förbättra Stockholm som studentstad.

 

Stort och varmt grattis Anna-Karin Björling, och tack för betydande insatser!