Valberedningen har nu släppt sitt förslag på ny styrelse för kommande verksamhetsår. Valen sker vid SSCO:s studentråd den 19 maj 2021.

Valberedningen föreslår Sofia Holmdahl till ordförande och Emilia Kaufeldt till vice ordförande med följande motiveringar:

Sofia Holmdahl

Valberedningen förordar Sofia Holmdahl till ordförande för SSCO.

Sofia Holmdahl är idag ordförande för SUS där hon även varit vice ordförande. Tidigare har Sofia även innehaft posten som studiebevakare för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Genom sitt engagemang inom SUS har Sofias ledarförmåga stärkts och hennes driv för att förbättra studenters situation vuxit.

Sofia har suttit i SSCOs styrelse sedan 2019, där hon under det senaste året varit högskolepolitisk rådgivare, och har under dessa två år fått en djupare insikt om organisationen. Med denna insikt som grund har Sofia de bästa förutsättningarna för att driva SSCO framåt med både sina kort- och långsiktiga planer. Sofia vill att SSCO ska vara en synligare organisation för att stärka sin plats som en påverkansorganisation, samtidigt som att jobba med organisationens interna struktur och hållbarhet.

Valberedningen anser att SSCO skulle gynnas av kompetensen och egenskaperna som Sofia Holmdahl innehar och hon förordas därför till ordförande för SSCO.”

 

Emilia Kaufeldt

Valberedningen förordar Emilia Kaufeldt till vice ordförande för SSCO. 

Emilia Kaufeldt är idag vice ordförande SSCO och har tidigare varit engagerad i DISK, även där som ordförande och CL-sektionen på KTH. Under hennes period som vice ordförande för SSCO har hon tagit ytterligare arbetsuppgifter och är nu väl insatt i organisationen och har utfört sitt uppdrag utan anmärkning. Vi anser att hon kommer bidra med erfarenhet och stabilitet under kommande mandatperiod.

Emilia har varit och är mycket engagerad för studenter. Sammanfattningsvis anser valberedningen att SSCO vinner mycket på att förnya Emilias förtroende som vice ordförande för organisationen. 

 

Valberedningens förslag på styrelseledamöter:

Charley Jönsson (Tekniska Högskolans Studentkår)

Filip Lindblom (Naprapathögskolans studentkår)

Hanna Bjarre (Tekniska Högskolans Studentkår)

Nikita Zabzine (Stockholms universitets studentkår)

Rebecca Heumann (Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår)

Sebastian Villarroel (Studentkåren DISK)

Viktorija Pesic (Försvarshögskolans studentkår)

 

Läs alla motiveringar i valberedningens rapport här!

Övriga handlingar till studentrådet hittar du här!