Den 10 maj 1896 föddes det stockholmsövergripande studentengagemanget. Då hette vi Högskole- och Akademi-Förbundet i Stockholm och i stadgan stipuleras organisationens allra första syfte:

Förbundets ändamål är att för befrämjande af gemensamma intressen sammansluta studerande vid Stockholms högskolor och akademier och särskildt att verka för intresset för kulturella frågor samt bereda tillfälle för dess medlemmar att under kamratlig samvaro i någon mån tillfredsställa sina estätiska behof.

Sedan dess har organisationen om- och nybildats ett flertal gånger; kärt barn har haft många namn. Stockholms studentkår, Stockholms förenade studentkårer, Stockholms studentkårer och sedan 1959 Stockholms studentkårers centralorganisation med den form som vi mer eller mindre har kvar idag. Till och med vår symbol, mannen och kon som driver en oljekvarn, står kvar 60 år senare och pryder logotyp, medaljer och standar.

125 år har gått sedan konstituerandet på Norra Realläroverkets aula och i takt med utökade studentantal och utbildningsinstitutioner i regionen har vi konstant blivit större och fler. Vem hade kunnat ana att vi 125 år senare skulle vara en naturlig del av Nobelfirandet, vara stiftelsehuvudman för Sveriges största studentbostadsförmedlare, driva vår egna andrahandsförmedling, förvalta ett palats, varit huvudman för studenthälsan, grundat Quarnevalen och och SSIF, författat katastrofplaner, drivit igenom studentrabatt i kollektivtrafiken och genom samarbete byggt 6000 studentbostäder på fyra år?

SSCO står stadigt på marken i en föränderlig tid och genom vårt syfte att tillvarata de ansluta kårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, att organisera och stärka samarbetet mellan kårerna samt att representera Stockholms student- och elevkårer som en samarbetsorganisation för kårregionen Stockholm är vi säkra på att vårt politiska arbete, vår studiesociala verksamhet och vårt medlemsvärde kommer att leva en lång tid till.

Tack alla som skapat vår historia – och tack på förhand till alla som kommer skapa vår framtid.

Grattis på 125årsdagen, Stockholms studentkårers centralorganisation. Ja må du leva och dagen till ära dränkas i en flaska champagne.

Oskar M Wiik
SSCO:s ordförande