SSCO släpper rapporten ”Oro, stress och ensamhet” – en rapport om Stockholms studenters hälsa, ekonomi och kännedom om studenthälsan.

Rapporten utgår ifrån en Novusundersökning där studerande i Stockholm har intervjuats om deras situation. I resultaten kan vi se att Stockholms studenter har en särskilt tuff situation. Den ekonomiska pressen är hög och studenter plågas i alltför hög grad av oro, stress och ensamhet.

SSCO:s ordförande Oskar M Wiik kommenterar:

I teorin har vi så goda förutsättningar för att vara en fantastisk studentstad. I verkligheten har alldeles för många studenter en oacceptabel situation som vi måste hantera.

SSCO menar att Sveriges högskolepolitik behöver anpassas till studenters olika förutsättningar. Studenthälsans resurser behöver säkras och jämställdhet måste integreras i allt utvecklingsarbete. Region Stockholm behöver upprätta en plan för Stockholm som studentstad, och andelen studentbostäder med skäliga hyror måste öka.

Ta del av det livestreamade panelsamtalet om rapporten med SSCO:s förbundsordförande Oskar M Wiik, SSCO:s högskolepolitiska rådgivare Sofia Holmdahl och verksamhetschef för Studenthälsan vid Stockholms universitet Ingemar Dahlgren.

Läs rapporten här.