Den 19 maj höll SSCO sitt majsammanträde då förbundets medlemskårer samlades för att lägga grunden för det kommande verksamhetsåret. Om du inte var där så är detta din lyckodag – för här kommer en sammanfattning i tre delar om vad våra medlemskårer beslutade om!

 

1. Bostadsgaranti åt Stockholms studenter

Till sammanträdet inkom Stockholms universitets studentkår med motion om ett tillägg i SSCO:s bostadspolitiska program rörande bostadsgaranti.

“Bostadsgaranti för studenter innebär att staden kan erbjuda trygga och långsiktiga boenden inom en kort tid från att studenten inleder sina studier. Det bör vara en självklarhet att kunna studera i Stockholm och för det krävs det att det ska vara en självklarhet att kunna bo i staden. Alla studenter som börjar studera vid lärosäten i Stockholm ska ha rätt till en studentbostad, det är därför viktigt att Stockholm har bostadsgaranti för sina studenter.”

Stockholm är en unik studieort med ett delat ansvar bland flertalet kommuner och lärosäten. Att tillsammans verka för en studentbostadsgaranti kommer att kräva mycket kraft från alla parter och någonting som medlemskårerna absolut tycker att SSCO ska driva. Motion: bifallen!

 

2. Nytt ramverk för Stockholms studentkårer

I andra läsningen bifölls styrelsens förslag på nya stadgar för förbundet. Det nya förslaget innebär bland annat en ny form för studentrådet (som numera heter förbundskongressen!) med bland annat nya benämningar för en mer enhetlig organisation. I förslaget var även tidigare motioner om att stipulera misstroendeförklaringar och förändrat antal ledamöter i styrelsen och valberedningen inbakade. Vi hoppas att den nya stadgan på sikt kommer att underlätta för våra medlemskårer.

 

3. Nya förtroendevalda för det kommande verksamhetsåret

Efter två år lämnar Oskar M Wiik ordförandeskapet och Sofia Holmdahl från Stockholms universitets studentkår tar tillsammans med Emilia Kaufeldt (Studentkåren DISK) som omvald vice förbundsordförande över rodret för Stockholms studentkårer. Rebecka Heumann, Sebastian Villarroel och Nikita Zabzine fick förnyat förtroende som styrelseledamöter och kommer under verksamhetsåret 2021/22 att kompletteras med Charley Jönsson (THS), Filip Lindblom (Naprapathögskolans studentkår), Hanna Bjarre (THS) och Viktorija Pesic (Försvarshögskolans studentkår).

Efter 15 år med förtroendeuppdrag i SSCO går vår studentrådsordförande Kristian Kull vidare i livet och ersätts av avgående ordförande Oskar M Wiik som kongressordförande. SSCO borde nog placera ett porträtt av Kristian i en guldram på kansliet för allt han gjort för studentstockholm. Ja, det borde vi.

Stort tack till Louisa Kellman, Lina Källkvist, Adam Maquard, Gustav Ogesten, Henrik Borgenhäll, Elise Sesemann, Sara Emnegard och Daniel Kyriacou för ert arbete och engagemang i SSCO. Ett varmt lycka till i framtidens åtaganden. Ni förtjänar: allt gott.