På måndag är det dags igen! I spåren av att restriktionerna nu börjar lätta organiseras Stockholm Pride 2021 som en digital hybrid-festival, med fysiska och streamade event. Årets tema är Nyckeln till frihet – en påminnelse om vad priderörelsen var från början: en demonstration och manifestation för rättigheter som ger frihet att vara den du är och älska de du vill.

Nedan har vi sammanställt några evenemang som kan vara av intresse; bland annat från SFQ och Unionen. Klicka på rubrikerna för att komma till evenemangets sida på Stockholm Prides hemsida.

 

Language as a tool for breaking the gender binary

Pride House, 5 augusti 12:30 – 13:15
Arrangör: Academic Pride

Forskare från Stockholms universitet och Lunds universitet visar, baserat på ny forskning, hur små variationer i språk kan ha stor inverkan på hur människor tolkar varandra utgående från kön och hur människor påverkas av vilket språk vi använder för att beskriva kön. Fokus är på hur vi kan ifrågasätta tvåkönsnormen och vad för praktiska följder detta kan ha.

 

UUA – ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter

Pride House, 5 augusti 12:30 – 13:15
Arrangör: Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR har varit engagerad i Pride, i Sverige och utomlands, i nära två decennier. Ska vi göra verklighet av ett långsiktigt hållbart arbetsliv måste vi bättre ta tillvara människors förmågor och olikheter. Arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande för alla.

 

Diskriminering och kränkningar av hbtqi-personer på arbetsplatsen. Vilka är dina rättigheter?

Pride House, 5 augusti 12:30 – 13:15
Arrangör: Unionen

Vad är egentligen en diskriminerande handling och hur ser skyddsnätet ut? Hur drabbas hbtqi-personer av diskriminering på arbetsplatsen och vad kan jag göra om jag blir utsatt? Hur många gånger ska jag behöva stå tillbaka från att få en viss tjänst – utifrån att jag inte lever upp till normer på arbetsplatsen?

Räcker det att jag upplever att jag blir exkluderad i olika sammanhang eller hur långt måste utanförskapet gå innan jag kan lyfta frågan? Kan en maktobalans vara en bidragande orsak till att diskriminering uppkommer och hur ser vi på det ut ett intersektionellt perspektiv?

 

Hen, Hon, Han – det inkluderande arbetslivet

Pride House, 6 augusti 12:00 – 14:45
Arrangör: Akademikerförbundet SSR

En spännande och lärorik tre timmars resa med Akademikerförbundet SSR och vårt sätt att tänka kring hur vi alla tillsammans skapar arbetsplatser som på riktigt är för alla.

 

Den hotade demokratin – så kan den räddas i populismens tid

Pride House, 6 augusti 14:00 – 14:45
Arrangör: HBT-liberaler Storstockholm

Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige. Den skulle kunna upphävas på fjorton månader. Lyssna på Olle Wästberg som har skrivit boken “Den hotade demokratin – så kan den räddas i populismens tid”.

Putin, Erdogan, Orbán och andra auktoritära ledare har ursprungligen blivit folkvalda för att sedan utnyttja situationen. Också Donald Trump hade auktoritära ambitioner, men den amerikanska konstitutionen går inte att lätt ändra. Det gör den svenska grundlagen. Sverige är inte immunt mot sådana antidemokratiska omvälvningar som skett i åtskilliga länder där populistiska partier vuxit sig starka. Det svenska systemet ligger vidöppet för samma angrepp som skett i Ungern och Polen på demokratiska institutioner, domstolar och medier.

 

Var är lagen? #TranslagNU

Pride House, 7 augusti 12:00 – 12:45
Arrangör: RFSL Ungdom

Vi behöver en ny #TranslagNU. Vi behöver en lag som separerar ändring av juridiskt kön och den könsbekräftande vården med krav på en medicinsk diagnos. Vi behöver en lag som gör det möjligt för minderåriga transpersoner att ändra juridiskt kön. Vi behöver en ny lag som utgår från självbestämmande och självidentifikation. Seminariet handlar om varför vi inte har den utlovade lagen på plats ännu och vad vi kan göra framöver för att få igenom denna otroligt viktiga fråga.

 

HBTQ-studenters sociala isolering under pandemin

Pride House, 7 augusti 13:00 – 13:45
Arrangör: SFQ – Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter

Att vara HBTQ-person är i många familjer och samhällen en mycket ensam tillvaro. För många HBTQ-personer brukar universitetet och olika subkulturer utgöra centrala tillflyktsorter. Men under 2020 och första halvan av 2021 har de flesta av dessa dörrar varit stängda. Universitetsutbildningarna har flyttat hem till studenternas bostäder, vilket för många studenter har gjort det svårare att knyta nya kontakter samtidigt som de har blivit mer beroende av anhöriga hos vilka de inte har utrymme att vara sig själva. Nu när pandemin lättar behöver vi återuppbygga våra liv, och även finna nya vägar för att hantera framtida kriser.