Jag har i skrivande stund kontakt med en engagerad student från en studentkår i Afghanistan. Studenten beskriver studenternas desperata situation som just i detta nu präglas av förskräckelse och fruktan efter den turbulenta utvecklingen. Studenten vädjar om hjälp. Hjälp att bli evakuerade ur landet, eller att åtminstone få hjälp med att “scream our pains”, det vill säga att sprida ordet om studenternas situation och den framtid som de fruktar att gå till mötes.

Studenten berättar:

Situationen kommer att påverka de kvinnliga studenterna mest. De är så besvikna och har förlorat hoppet om sin framtid. De är övertygade om att Talibanernas styre kommer leda till att situationen kommer återgå till hur det var för 20 år sedan. Vi litar inte på talibanernas uttalanden, med tanke på hur mycket brott mot mänskligheten som de gjort genom åren. De flesta studenter tänker att de behöver överge Afghanistan. Kvinnorna är livrädda för att deras framtid nu kommer att innebära att bli bortgifta av talibanerna.

Jämlik och likvärdig utbildning är en mänsklig rättighet. Det ska gälla även för befolkningen i Afghanistan. SSCO kräver att Sverige agerar för att skydda Afghanistans studenter och medborgare. Utbildning är en förutsättning för ett hållbart samhälle och utveckling. 

Jag och SSCO stöttar Afghanistans studenter och kommer att fortsätta att hålla kontakten så länge det är möjligt.

 

Sofia Holmdahl
SSCO:s ordförande

 

Vill du veta mer eller få ett uttalande? Kontakta:
Josefin Stern, politisk sekreterare
Telefon: 070 899 46 22
Mail: politik@ssco.se